OPETUSSUUNNITELMA (OPS)

Tule siksi, mikä haluat olla.

Opetussuunnitelma on kasvatuksellisen toimintamme tärkein asiakirja ja opetuksen kivijalka. Se perustuu Opetushallituksen määräyksiin tutkintojen opetussuunnitelmien perusteista.

OPSin tavoitteena on vastata työelämän vaatimuksia, antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja hyvään itsenäiseen elämään myös omien tavoitteidensa pohjalta. Opetusjärjestelymme varmistavat tutkinnon suorittamisen määräajassa, mutta tukevat opintojen etenemistä myös tavoiteaikaa nopeammin.

Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Ravintola-alan perustutkinnon opetussuunnitelman yhteinen osa määrittää pedagogisen toiminnan yleiset linjaukset, ja varmistaa opiskelijan näkökulmasta yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen, valinnaisuudet ja yhtenäiset menettelytavat oppimisen arvioinnissa, osaamisen tunnustamisessa, työssäoppimisessa ja opiskelijahuollossa.

OPS jakautuu yhteiseen osaan ja osaamisalakohtaisiin osiin, joissa on kuvattu eri osaamisalojen ja tutkinnon osien tavoitteet sekä tutkinnon rakenne. Jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) perustuu opetussuunnitelman osiin.

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, opetussuunnitelma (yhteinen osa) >>

Matkailun ja liiketalouden alat

Matkailualan perustutkinto, opetussuunnitelma >>
Liiketalouden perustutkinto, opetussuunnitelma >>

Matkaoppaan ammattitutkinto, näyttötutkinnon perusteet >>
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, näyttötutkinnon perusteet >>
Taloushallinnon ammattitutkinto, näyttötutkinnon persteet >>

Opetussuunnitelman yhteinen osa

Perho Liiketalousopiston opetussuunnitelman yhteinen osa on valmisteilla. Se tulee voimaan 1.8.2017.