URAOHJAUS

Kohti omaa unelmaa

Uraohjauksen avulla Perho Liiketalousopisto kannustaa ja tukee opiskelijoitaan opintojen alusta lähtien oppimaan ja omaksumaan ammatti-identiteetin, johon kuuluvat ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa myös hyvinvointi ja työssäjaksaminen.

Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman unelmauransa ja rakentaa sitä myös itse; opiskelijasta kehittyy palvelualan ammattilainen – perholainen!

Uraohjaus edistää opiskelijoiden opintokohtaista ryhmäidentiteettiä ja hyvähenkistä ryhmäytymistä. Oma yhteisö edistää myös opintoihin sitoutumista.

Oppilaitoksen ja uraohjauksen tehtävä on tsempata opiskelijaa eteenpäin elämässä ja tukea hänen omia valintojaan.

Uraohjaajan tehtävät

• Käy aloituskeskustelun opiskelijan kanssa heti opintojen alussa.
• Pitää yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin.
• Raportoi opiskelijoiden opinnoista ja ryhmän yleisestä tilanteesta opiskelijahuoltoryhmään.
• Perehdyttää opiskelijat opiskeluun liittyviin pelisääntöihin ja käytänteisiin, opetussuunnitelmaan ja Perho Liiketalousopiston opetustarjontaan.
• Selvittää opiskelijalle osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja ohjaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin eri vaiheissa oikealle vastuutaholle.
• Informoi opiskelijaa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
• Seuraa säännöllisesti osaamisen kehittymistä.
• Tarvittaessa puuttuu poissaoloihin.
• Ohjaa opiskelijoita ammatilliseen kasvuun ja myönteisen minäkuvan kehittymiseen.
• Ohjaa opiskelijoita yhteistoimintaan.
• Ohjaa opiskelijoita ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen liittyvissä valinnoissa.

Lisäksi uraohjaaja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: opintojen loppuvaiheessa yhteistyössä urapalveluiden kanssa edistäen opiskelijan työllistymistä.