VAIKUTTAMINEN

Osallistumalla voit vaikuttaa

Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan >> toimintaan osallistumalla opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen ympäristön turvallisuuteen ja siisteyteen, sisätilojen viihtyvyyteen ja tarkoituksenmukaisten tilojen suunnitteluun sekä jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseen.

Opiskelijakunta tiedottaa toiminnastaan Wilmassa >>, info-tv:ssä, ilmoitustaululla sekä tarvittaessa keskusradiosta.

Perholainen alumni

Perholainen alumnitoiminta >> tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen osaajiin Suomessa ja ympäri maailmaa sekä tietysti tavata vanhoja tuttuja opiskeluajoilta!

Tutor-toiminta

Tutor-toiminta >> on ohjattua opiskelijoiden omaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea kaikkien opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta Perhoyhteisössä. Erityinen painopiste on uusien aloittavien opiskelijoiden tukemisessa ja kannustamisessa.