Hyvinvointi ja tapahtumat

Perholaisista liki 9/10 suosittelisi Perho Liiketalousopistoa

Perholaisten antama arvosana viihtyvyydelle on 4,5/5 p. – samoin tyytyväisyys koulutukseen.

Se, että perholaisista noin 90 % suosittelisi meitä, ei ole yllätys. Opiskelijoilla on omakin lusikka sopassa: opiskelijaviihtyvyyden ja -turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpidossa on avainasemassa juuri heidän kuuntelunsa ja ymmärtämisensä. Emmekä ole vain tyytyneet kuuntelemaan ja ymmärtämään, vaan laitamme toimeksi heidän ideoidensa ja kehittämisehdotusten pohjalta.

Vuosittain toteutettavassa opiskelijoiden hyvinvointia seuraavassa valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä Perho Liiketalousopiston opiskelijaviihtyvyys ja yhteisöllisyys saivat maan keskiarvoa paremmat arvosanat. Perholaiset kokevat, että opettajat kuuntelevat, ovat kiinnostuneita ja rohkaisevat heitä opintopolullaan. He myös kokevat saavansa tukea kouluterveydenhoitajalta, -lääkäriltä ja -psykologilta keskivertoa paremmin.

Hyvinvointi ja tapahtumat Perho Liiketalousopistossa

Opettajat osallistuvat opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin myös asiakkaina. Tässä ope piirtää Pullervo-norppaa opiskelijoiden järjestämän Ympäristöpäivän tehtävärastilla.

Pro perholaisten viihtyvyys, hyvinvointi ja yhteisöllisyys

  • Seuraamme ja mittaamme opiskelijoiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tasaarvoisuuden toteutumista. Lukuvuonna 2018–2019 opiskelijatyytyväisyys kasvoi kaikilla EFQM-arviointiasteikon osa-alueilla.
  • Hyödynnämme opiskelijahyvintia ylläpitävässä työssämme valtakunnallisen kouluterveyskyselyn ja muiden opiskelijakyselyiden tuloksia. Opiskelijahuoltoa, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta, kiusaamista ja tyytyväisyyttä seurataan muun muassa opiskelijapalautekyselyillä (Amispalaute).
  • Panostamme turvallisuusohjeiden noudattamiseen eli muun muassa arkiseen järjestykseen sekä siisteyteen ja kannustamme terveen järjen käyttöön.
  • Mahdollistamme erilaiset opiskelutavat lisätäksemme opiskelijoiden vapautta ja onnistumisen mahdollisuuksia.
  • Mahdollistamme monipuolisen opiskelun kansainvälisessä porukassa sekä osallistumisen erilaisille opintomatkoille.
  • Eri opiskelijaryhmät sekä tutor- ja opiskelijakunta järjestävät muille opiskelijoille hyvinvointitapahtumia ja teemapäiviä.
  • Tarjoamme opiskelijoille monipuoliset liikuntatilat sekä omat treenitilat musiikista kiinnostuneille.

ELÄMÄ ON! -hyvinvointitapahtuma

ELÄMÄ ON! -hyvinvointitapahtuma Malmin ja Töölön kampuksilla syksyllä 2018

ELÄMÄ ON! -hyvinvointipäivän avulla haluttiin nostaa esille valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä ilmenneitä Perho Liiketalousopiston opiskelijoita koskevia teemoja kuten jo tutut ja vaalitut hyvinvointi, terveys ja tsemppi.

Tapahtumassa Perhon opiskelijakunta ja joukko hyvän olon ja mielen eksperttejä jakoivat ajatuksia hyvinvoinnista, terveydestä ja oman elämän hallinnasta. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista tai saada tietoa siitä, kenen puoleen asiassa voi myöhemmin kääntyä.

kuvituskuva. Hyvinvointi on liikettä ja energiaa

Tule siksi, mikä haluat olla.

Menossa mukana
@takuusäätiö @oskury @nuortenkriisipiste @pamnuoret @yeesaamaan @seta_ry @nuorisoasema @mielenterveystalo @suomenpunainenristi @sakkiry