Osaamisen hankkiminen ja arviointi

Työpaikalla ja/tai oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä oppien

Osaamisen hankkiminen ja arviointi

Yrittäjyysopintojen oppimisympäristönä street food pop up -ravintola

Nyrkkisääntönä on, että ammatillisessa koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa aikaisempien peruskoulun jälkeisten opintojen (myös keskenjääneiden) perusteella sekä työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisen perusteella.

Oppilaitoksessa hankittavaa osaamista on esim. viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä erilaiset ammatilliset sisällöt.


Näytöt ja osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja -osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Ammatillinen osaamisen arvioidaan näytöillä ja yhteisten tutkinnon osien arvosanan antavat opettajat. Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista ja hänellä on myöskin mahdollisuus korottaa arvosanojaan. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti.


Osaamisen hankkiminen ja arviointi – lisätietoja

Päivi Kasonen, opinto-ohjaaja (ravintola-ala)
040 480 5511
paivi.kaksonen (at) perho.fi

Anne Maijala, opinto-ohjaaja (matkailuala)
040 714 4276
anne.maijala (at) perho.fi

Jouni Ilmarinen, opinto-ohjaaja (liiketoiminta)
040 0412113
jouni.ilmarinen (at) perho.fi

Laki ammatillisesta koulutuksesta >>