tiedote: Palailemme lähiopetukseen ma 26.4. alkaen!

Perho Liiketalousopistossa palataan asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkavalla periodilla koulutusaloittain annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu rajoitetusti jo 19.4. alkaen ja Helmi Centerin toiminta jatkuu voimassa olevien ryhmäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti.

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Pääkaupunkiseudun koronatartunta- ja koronailmaantuvuusluvut ovat pienentyneet merkittävästi maaliskuun lopun ja huhtikuun ajan.

Ammatillisen koulutuksen osalta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä >> on korostanut lapsiin ja nuoriin vaikuttavien koronarajoitusten purkamista ensisijaisesti, tautitilanteen niin salliessa. Koronakoordinaatio­ryhmä on jo aiemmin linjannut lähiopetukseen palaamisesta ammatillisessa koulutuksessa asteittain ja harkiten, huhtikuun puolivälistä alkaen.

Perho Liiketalousopistossa aktivoidaan harkitusti ja asteittain lähiopetusta

Kevätkauden viimeisen periodin aikana 26.4.–28.5.2021 tavoitteenamme on saada lisättyä lähiopetuksen osuutta kampuksillamme sekä kampusten lähiympäristössä harkitusti ja asteittain.

Olemme arvioineet kunkin Perho Liiketalosuopiston ryhmän opintojen vaiheen ja periodin lähiopetustarpeet, terveysturvallisesti käytettävissä olevat kampustilat Töölössä ja Malmilla sekä opetustilanteiden ja ruokailujen järkevän rytmityksen. Viimeisen periodin toteuttamisen lähtökohtana on kunkin perholaisen ryhmän ja opiskelijan Wilma -työjärjestykseen perustuva suunnitelma, johon pyritään tekemään mahdollisimman vähän muutoksia.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta lähiopetuksessa sekä muista kevään viimeisellä periodilla huomioitavista käytännön asioista. Ehdottoman tärkeää on, että vain terveenä ja hyvävointisena saa tulla kouluun ja osallistua opetukseen. Lisäksi on tärkeää varautua siihen, että aina kampustiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamisessa kaikissa tiloissamme.

Lähiopetuksen järjestämisessä noudatamme 26.4.–28.5. seuraavia yhteisiä periaatteita ja painotuksia:

 • Maksimissaan 1/3 normaalista opiskelijavahvuudesta saa olla yhtäaikaisesti läsnä kampuksella, mikä vastaa pääkaupunkiseudulla ammatillisessa koulutuksessa noudatettavaa koronakoordinaatioryhmän tekemää linjausta. Toteutuminen varmistetaan päivittäin huolellisella lähiopetuksen aikataulu- ja ryhmäkoko­suunnittelulla, ruokailuihin ilmoittautumisilla sekä läsnäolotarkistuksilla ryhmittäin.
 • Kampuksilla käytetään monipuolisesti erilaisia ryhmäoppimisen mahdollisuuksia (ml. ulkona toteutettavat toiminnalliset ratkaisut) ja kampusrakennuksissa tilat valitaan siten, että kullakin ryhmällä on koko ajan käytettävissään riittävän väljä ja turvavälit mahdollistava tila.
 • Kun harkitaan eri ryhmien/opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua lähiopetukseen, painotamme harkinnassa
  • valmistumisvaiheessa tai sitä lähellä olevia opiskelijoita
  • syksyllä 2020 ja keväällä 2021 opintonsa aloittaneita opiskelijaryhmiä
  • opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita mm. pienryhmin ja tukipajoin.
 • Kampuksilla tapahtuvan ryhmämuotoisen opiskelun tilat, oppituntien aikataulut, ruokailuajat ja opiskelijoiden kulku kampuksille pyritään toteuttamaan niin, että ryhmät ovat mahdollisimman vähän kosketuksissa toistensa kanssa ja että ruokailu- ja yhteiskäyttötiloissa turvavälien ylläpitäminen on koko ajan mahdollista.
 • Kaikkien lähiopetuksessa käytettävien kampustilojen tuuletukseen, ilmanvaihtoon, siivoukseen sekä desinfiointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ryhmien siirtymisiä opetustilasta toiseen saman opintopäivän aikana vältetään kaikin keinoin.

Ravintola Perhon tiloissa palvellaan rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikkarajoituksin

Ravintoloiden sulkutilan päätyttyä Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu 19.4. pääasiassa lounasasiakkaiden tarpeita huomioiden. Toistaiseksi aukioloaika on arkipäivisin klo 11–15. Lisäksi tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa jatketaan ja Ravintola Perhon ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Luonnollisesti asiakaspaikkamäärissä sekä terveysturvallisuudessa noudatamme kaikkia voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Ravintola Perhon asiakasvarauksella käytettävissä olevien kabinettitilojen varaaminen on mahdollista rajoitetusti pienten asiakasryhmien käyttöön. Jo tiloja varattaessa varmistamme, että ryhmäkoko noudattaa Etelä-Suomen alueellisia kokoontumisrajoituksia ja että tilaisuudet ovat muutoinkin järjestettävissä asianmukaisin turvavälein ja terveysturvallisella tavalla.

Liikuntakeskus Helmi Centerin liikuntatilat avoinna ammattiurheiluun ja nuorten harjoitteluun

Helmi Center pysyy edelleen suljettuna kuitenkin niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää. Toistaiseksi liikuntatilojen käyttämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka ja ne koskevat myös opiskelijoidemme liikuntaa Helmi Centerin tiloissa.

Helmi Center huolehtii tilojen varauksen yhteydessä, että mainittuja käyttörajoituksia noudatetaan. Tiloja varanneet seurat ja harjoitustilanteita toteuttavat valmentajat puolestaan vastaavat turvallisuudesta ja koronaohjeistuksen noudattamisesta.

Kampusrakennusten aukiolo ja palvelut

Perho Liiketalousopiston kampustilat ovat avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut) sekä Töölössä että Malmilla. Palvelutiloissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palvelutilanteet pystytään hoitamaan henkilökohtaisesti ja asianmukaisia turvavälejä noudattaen.

Käytännön toimintaohjeet kampuksilla

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan ja muutoksista arjen käytänteisiin tiedotetaan. Tiedotamme muutoksista ja pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa sekä nettisivujamme perho.fi.

Jokaisella perholaisessa yhteisössä toimivalla on tärkeä rooli ja vastuu yhteisestä turvallisuudestamme. Seuraavassa toimintaohjeet kaikille Perho Liiketalousopiston tiloissa työskenteleville, opiskeleville ja vieraileville:

 • Tule vain terveenä ja hyvävointisena kampukselle.
 • Jos saat koronaan viittaavia oireita koulupäivän aikana, ilmoita asiasta opettajalle/ohjaajalle ja poistu viivytyksettä koulun tiloista ja hakeudu koronatestiin.
 • Käytä aina kampustiloissa kasvomaskia (poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan).
 • Huolehdi 2 metrin turvavälistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Pese kädet kuumalla vedellä ja saippualla aina tullessasi kampukselle, ennen ruokailua sekä esim. niistettyäsi tai yskittyäsi – ja vähän väliä päivän aikana.
 • Käytä käsidesiä, jos käsienpesu ei ole mahdollista.
 • Yski ja aivasta hihaan ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Tervehdi tuttavallisesti, mutta ilman kättelyä tai halaamista.
 • Etsi kampukselta hyvä ja väljä työskentelytila. Jos työskentelet yhteistilassa, työskentele samassa pisteessä koko päivän ajan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat työpisteet ja työvälineet käytettyäsi niitä.
 • Vältä ovenkahvoihin ja pintoihin koskemista paljain käsin.
 • Huomioi turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla. Pidä muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.
 • Kulje koululle polkupyörällä tai jalan, jos mahdollista. Pyri välttämään ruuhkabusseja ja -junia.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711