Vastaanottovirkailija

Matkailualan perustutkinto, majoituspalvelujen osaamisala

Yhteishaku 20.2.–19.3.2024

Matkailualan perustutkinnon majoituspalvelujen osaamisalalta valmistuu vastaanottovirkailijaksi.

Vastaanottovirkailijan työtehtäviä on huolehtia esimerkiksi hotellin tai kylpylän vastaanoton asiakaspalvelusta – ottaa vastaan huonevarauksia sekä hoitaa asiakkaiden tulo- ja lähtöselvitykset ja laskutus.

Hotelliala on kasvussa ja työllistymismahdollisuudet ovat hyvät niin Suomessa kuin ulkomailla!

 

Vastaanottovirkailija

Majoituspalvelujen osaamisala

Opiskelijaksi valinta tehdään matkailualan perustutkintoon

Peruskoulupohjaiset opinnot vain kaksoistutkintona >>

Opintoihin voi yhdistää huippu-urheilun >>

Kuka voi hakea

Yhteishaussa voi hakea vähintään peruskoulun suorittanut.

Jatkuvassa haussa voi hakea, jos on lukio-/muita opintoja tai jonkin verran työkokemusta.

Urheilijakoulutukseen edellytetään myös urheilijataustaa.

Opintoaika

Suunniteltu kesto (aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen lyhentää opiskeluaikaa):

peruskoulupohjaiset opinnot 3 vuotta, muut 1–2 vuotta.

Osana perustutkintoa voi suorittaa matkailun liikkeenjohdon 1. vuoden amk-opinnot väyläopintoina>>

 

Hakeminen

Peruskoulusta suoraan hakeville yhteishaku keväisin. Jos ei tule valituksi suoraan yhteishaussa, voi hakea jatkuvassa haussa.

Lukio- ja muu opinto-/työkokemustaustaisille jatkuva haku 24/7 läpi vuoden.

Opintojen aloitus

Yhteishaussa hakeneet: elokuu

Jatkuva haku: opintojen lähimmät startit >>

Valinta osaamisalalle tapahtuu opintojen alussa.

Ei pääsykoetta

Jatkuvassa haussa hakeneille soveltuvuushaastettelu.

Urhea-linjoille hakeneille urheilijhaastattelu.


Matkailualan perustutkinnon tutkinnon osat >>


Vastaanottovirkailijan opinnoissa sekä itse ammatissa ovat eduksi muun muassa asiakaspalvelutaidot, järjestelmällisyys ja kielitaito. Valinnaisia tutkinnonosia ovat esimerkiksi matkailupalvelujen tuotteistaminen, markkinointiviestintä, opastuspalvelut ja matkailualan varausjärjestelmien käyttö.

Hae peruskoulupohjaiseen matkailualan perustutkintoon


Hae lukio-/muu osaamispohjaiseen matkailualan perustutkintoon

Hakemukseen tulee liittää kaikki aikaisemmat koulu- ja työtodistukset.Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija – lisätiedot

hakutoimisto (at) perho.fi
09 350 9210

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi