SOVELTUVUUSKOE

Ryhmähaastattelu arvioi soveltuvuuttasi alalle

Yhteishaussa hakeneille ei järjestetä yleisiä soveltuvuuskokeita kevään 2019 yhteishausta alkaen poikkeuksena urheilijana ammatilliseen perustutkintoon hakevat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Haastattelut jatkuvassa haussa hakeneille säilyvät ennallaan.

Perho Liiketalousopistoon jatkuvassa haussa hakeneille järjestetään haastattelu, josta voi saada enintään 10 pistettä.

Haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluna, joka arvioi hakijan soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta alalle, motivaatiota sekä oppimis- ja opiskeluedellytyksiä. Haastattelukutsun yhteydessä toimitamme linkkitiedot lukupakettiin, johon tulee tutustua haastattelua.

Haastattelujen ajankohta ilmoitetaan kirjeitse. Haastatteluun osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Alla kokeiden tarkemmat tutkintokohtaiset tiedot ja linkit lukupaketteihin. Lue oma ennakkomateriaalisi ennen haastattelua!

Jatkuvan haun haastattelut 7.1.2019 alkaviin opintoihin

Matkailuala (Malmin kampus)

• ma 12.11.2018 klo 15–17
• ti 13.11.2018 klo 9–11
• ke 14.11.2018 klo 15–17

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Matkailualan haastatteluun valmistava lukupaketti >>

Kielikoe

Hakija kutsutaan kielikokeisiin, jos äidinkieli on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus on  B2.1-taso.

Lisätietoja kielikokeesta >>

Lisätiedot

Hakutoimisto >>