SOVELTUVUUSKOE

Soveltuvuuskoe arvioi soveltuvuuttasi alalle

Kaikille Perho Liiketalousopistoon yhteishaussa ja jatkuvassa haussa hakeville järjestetään soveltuvuuskoe, josta voi saada enintään 10 pistettä. Yhteishaussa pisteet lisätään hakijan muihin saamiin pisteisiin.

Soveltuvuuskokeessa hakijoita haastatellaan ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu arvioi hakijan soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta alalle, motivaatiota sekä oppimis- ja opiskeluedellytyksiä. Koekutsun yhteydessä toimitamme linkkitiedot lukupakettiin, johon tulee tutustua ennen koetta.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut yhteishaun soveltuvuuskokeeseen.

Alla kokeiden tarkemmat tutkintokohtaiset tiedot ja linkit lukupaketteihin. Lue oma ennakkomateriaalisi ennen haastattelua!

Ravintola-ala (Töölön kampus)

Elokuussa alkaviin ravintola-alan opintoihin (kokki ja tarjoilija) yhteishaun soveltuvuuskoe järjestetään 4.—9.5.2018.

Hakijakohtainen osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme kolmesta neljään hakijaa ryhmässä. Haastattelijoina on ammatinopettajia ja ravintoloiden edustajia (2–3 haastattelijaa).

Ravintola-alan soveltuvuuskokeen ennakkomateriaaliin >>

Matkailuala (Malmin kampus)

Elokuussa alkaviin matkailualan perusopintoihin yhteishaun soveltuvuuskoe järjestetään pe 4.5.2018 ja ke 9.5.2018

Hakijakohtainen tarkka osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Matkailualan soveltuvuuskokeen lukupaketti >>

Liiketalous (Malmin kampus)

• Elokuussa alkaviin liiketoiminnan perusopintoihin (merkonomi) yhteishaun soveltuvuuskoe järjestetään pe-ke 4.5.—9.5.2018.

Hakijakohtainen tarkka osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Liiketalouden soveltuvuuskokeen lukupaketti >>

Kielikoe

Kielikoe järjestetään to 26.4.2018.

Hakija kutsutaan kielikokeisiin, jos äidinkieli on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus on  B2.1-taso.

Lisätietoja kielikokeesta >>

Lisätiedot

Hakutoimisto >>