SOVELTUVUUSKOE

Soveltuvuuskoe arvioi soveltuvuuttasi alalle

Perho Liiketalousopistoon yhteishaussa ja jatkuvassa haussa matkailun ja liiketalouden opintoihin hakeville järjestetään soveltuvuuskoe, josta voi saada enintään 10 pistettä. Yhteishaussa pisteet lisätään hakijan muihin saamiin pisteisiin.

Soveltuvuuskokeessa hakijoita haastatellaan ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu arvioi hakijan soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta alalle, motivaatiota sekä oppimis- ja opiskeluedellytyksiä. Koekutsun yhteydessä toimitamme linkkitiedot lukupakettiin, johon tulee tutustua ennen koetta.

Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei ole osallistunut yhteishaun soveltuvuuskokeeseen.

Alla kokeiden tarkemmat tutkintokohtaiset tiedot ja linkit lukupaketteihin. Lue oma ennakkomateriaalisi ennen haastattelua!

Matkailuala (Malmin kampus)

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Soveltuvuushaastattelut matkailualan hakijoille

(7.1.2019 alkavat opinnot)

• ma 12.11.2018 klo 15–17
• ti 13.11.2018 klo 9–11
• ke 14.11.2018 klo 15–17

Matkailualan soveltuvuuskokeen lukupaketti >>

Liiketalous (Malmin kampus)

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Liiketalouden soveltuvuuskokeen lukupaketti >>

Ravintola-ala (Töölön kampus)

Ravintola-alan opintoihin ei soveltuvuuskokeita järjestetä kevään 2019 yhteishaussa.

Kielikoe

Hakija kutsutaan kielikokeisiin, jos äidinkieli on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus on  B2.1-taso.

Lisätietoja kielikokeesta >>

Lisätiedot

Hakutoimisto >>