SOVELTUVUUSKOE

Soveltuvuuskoe arvioi soveltuvuuttasi alalle

Kevään 2017 yhteishaussa kaikille Perho Liiketalousopistoon hakeneille järjestetään soveltuvuuskoe, josta voi saada enintään 10 pistettä. Pisteet lisätään hakijan muihin yhteishaussa saamiin pisteisiin. Urheilijastatuksella >> hakeva voi lisäksi saada 1–3 lisäpistettä urheiluansioistaan.

Soveltuvuuskokeessa hakijoita haastatellaan ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu arvioi hakijan soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta alalle, motivaatiota sekä oppimis- ja opiskeluedellytyksiä. Koekutsun yhteydessä toimitamme linkkitiedot lukupakettiin, johon tulee tutustua ennen koetta.

Alla kokeiden tarkemmat tutkintokohtaiset tiedot ja linkit lukupaketteihin. Lue oma ennakkomateriaalisi ennen haastattelua!

Ravintola-ala (Töölön kampus)

Kevään 2017 yhteishaun lisähaun soveltuvuuskoe ravintola-alan opintoihin järjestettiin 3.–5.5.2017.

Hakijakohtainen tarkka osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme kolmesta neljään hakijaa ryhmässä. Haastattelijoina on ammatinopettajia ja ravintoloiden edustajia (2–3 haastattelijaa).

Ravintola-alan soveltuvuuskokeen ennakkomateriaaliin >>

Matkailuala (Malmin kampus)

Syksyn 2017 yhteishaun erillis- ja suorahaun soveltuvuuskoe matkailualan opintoihin järjestetään marraskuussa 2017. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Hakijakohtainen tarkka osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Liiketalous (Malmin kampus)

Kevään 2017 yhteishaun lisä- ja suorahaun soveltuvuuskoe liiketalouden opintoihin järjestetään ma 21.8.2017.

Hakijakohtainen tarkka osallistumisajankohta ilmoitetaan koekutsukirjeessä. Kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ja siihen on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Haastattelemme hakijoita ryhmissä. Haastattelijoina toimivat opettajat.

Liiketalouden soveltuvuuskokeen lukupaketti >>

Kielikoe

Kielikoe järjestetään ma 7.8.2017.

Hakija kutsutaan kielikokeisiin, jos äidinkieli on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Kielikokeella selvitetään riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Lisätietoja kielikokeesta >>
Alkupisteytyksestä ja valintaperusteista lisää Opintopolku.fi:ssä >>

Lisätiedot

Hakutoimisto >>