Opinto-opas ja -materiaalit

Tule siksi, mikä haluat olla. #perholainen

Elokuussa 2020 alkavasta jaksosta lähtien tarvittavat kirjat ja välineet, jotka on hankittava heti opintojen aloitukseen. Listaa täydennetään tarvittavilta osin.

Kuvituskuva: opinto-opas ja -materiaalit

Valintojen vapaus alkaa koulutuksesta.

Suurinta osaa kirjoista käytetään useammalla kuin yhdellä opintojaksolla. Esimerkiksi matematiikan, englannin ja ruotsin kirjat ovat käytössä koko opintojen ajan.

Peruskoulupohjaiset opinnot aloittavan oppikirjat ja -materiaalit

Matkailualan oppikirjat 2020–2021

Matkailualan opintonsa elokuussa 2020 aloittavat

Elokuussa 2020 alkavasta jaksosta lähtien tarvittavat kirjat ja välineet, jotka on hankittava heti opintojen alussa:

 • Matkailu on cool (Riitta Karusaari – Anu Nylund)
  WSOY / 1. painos 2010 tai 2. painos 2015 (HUOM! Ei välttämätöntä ostaa.)
 • Palvelun taitajaksi (Marjo Hämäläinen – Liisa-Maria Patjas)
  Sanoma Pro 2018 (HUOM! Ei välttämätöntä ostaa)
 • Ammatillinen ruotsi: Skål och välkommen (Jääskeläinen-Salervo)
  Sanoma Pro Oy
 • Venäjän alkeet: Prijatnava appetita – palveluvenäjän perusteet (Hemming-Sotejeff Tiina, Antila Ilona)
  Finn Lectura 2014, ISBN: 978-951-792-619-5

Myöhemmin hankittava oppikirja:

 • Espanja (HUOM! Vain matkapalvelujen myynnin ja matkailupalvelujen osaamisalan valitseville):
  Ventana 1 (Anna Ahlava – Eeva Hämäläinen – Belén Rambla Lop)
  SanomaPro, painettu tai digikirja

Muut tarvittavat kirjat (muun muassa matematiikka) ja materiaalit hankit opettajan ohjeistuksen mukaan opintojaksojen alkaessa.

Lukio-opinnot ja -kirjat kaksoistutkinto-opiskelijoille
 • Working English (korvaa lukiokurssin ENA1): Suitcase (Salo, Myles)
  WSOY, uusin painos

Ensimmäisenä vuonna matkailualan kaksoistutkinnon lukio-opinnoista suoritetaan seuraavat:

englanti: ENA2, ENA4 ja ENA5
ruotsi: RUB1 ja RUB2
matematiikka: MAY1 ja MAB2
äidinkieli: ÄI1 ja ÄI3
psykologia: PS1
yhteiskuntataidot: YH1

Liiketoiminnan oppikirjat 2020–2021

Liiketoiminnan peruskoulupohjaiset opiskelijat

PM20 A-, B-, C- ja D-ryhmä

Elokuussa 2020 alkavasta jaksosta lähtien tarvittavat kirjat ja muut välineet, jotka on hankittava heti opintojen aloitukseen:

 • Palvelun taitajaksi (Marjo Hämäläinen – Liisa-Maria Patjas)
  Sanoma Pro, 2018
 • Business First (Ildiko Lönnrot – Maritta Karppinen)
  Edita, 2015
 • Balans (Mariann Kaukinen – Renja Kirsi)
  Sanoma Pro, 2016
 • Merkonomin matematiikka (Eliisa Kolttola – Jarmo Pösö – Pirjo Saaranen)
  Edita, 2015
 • funktiolaskin, muistiinpanovälineet (kynät, vihot jne.)

Muut tarvittavat kirjat ja materiaalit hankit opettajan ohjeistuksen mukaan opintojaksojen alkaessa.

Liiketoiminnan kaksoistutkinto-opiskelijat

KT20LT-ryhmä

Elokuussa 2020 alkavasta jaksosta lähtien tarvittavat ammatilliset kirjat sekä muut välineet, jotka on hankittava heti opintojen aloitukseen:

 • Palvelun taitajaksi (Marjo Hämäläinen – Liisa-Maria Patjas)
  Sanoma Pro, 2018
 • Business First (Ildiko Lönnrot – Maritta Karppinen)
  Edita, 2015
 • funktiolaskin, muistiinpanovälineet (kynät, vihot jne.)

HUOM! Elokuussa 2020 alkavalla Tuloksellinen toiminta -jaksolla käytetään digikirjaa, jonka hankkimisesta opettaja antaa ohjeita opintojen alkaessa:

Muut kirjat ja materiaalit opettajan ohjeistuksen mukaan opintojaksojen alkaessa.

Lukio-opinnot

Ensimmäisenä vuonna liiketoiminnan kaksoistutkinnon lukio-opinnoista suoritetaan seuraavat:
englanti: ENA2, ENA4 ja ENA5
ruotsi: RUB1 ja RUB2
matematiikka: MAY1 ja MAB2
äidinkieli: ÄI1 ja ÄI3
psykologia: PS1
yhteiskuntataidot: YH1

Urhea-linjojen oppikirjat 2020–2021

Urhea-linjat

Malmin kampus ja Mäkelänrinteen lukio

Urheiljaopiskelijoiden oppikirjat ilmoitetaan suoraan opiskelijoiksi valituille.


Ravintola-alan opiskelijoiden oppimateriaali eKokki & eTarjoilija

Ajantasainen laaja oppimateriaali ravintola-alaa opiskeleville. eKokki & eTarjoilija sisältävät kaikki kokin ja tarjoilijan ammattiopintoihin tarvittavat sisällöt. eKokki vastaa sisällöltään noin seitsemää oppikirjaa. Lisäksi eKokissa on tuhansia kuvia, videoita, pelejä, testejä sekä tehtäviä.


Ravintola- ja catering-alan opinto-oppaat