Tietoa huoltajille

Pidetään yhteyttä!

Koulun ja kodin välinen yhteydenpito auttaa huoltajia pysymään mukana opiskelijan opinnoissa ja niiden edistymisessä.

Opiskelijat aloittavat opintonsa ryhmissä, joissa jokaisella opiskelijallamme on nimetty uraohjaaja. Heti opintojen alussa uraohjaaja suunittelee ja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tämän henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota hän seuraa ja päivittää koko opintojen ajan.

Oppivelvollisuus laajentui 1.8.2021

Uudistunut oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskee kaikkia 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneitä. Oppivelvollisuus jatkuu nyt 18 ikävuoteen saakka.


Wilma

Wilmassa huoltajat voivat seurata alle 18-vuotiaan nuoren suorituksia ja poissaoloja sekä antaa niille selvityksiä. Uraohjaaja on lähiaikuinen, joka tietää opiskelijan opintoihin liittyvät asiat parhaiten. Aina kun sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä nuoresi omaan uraohjaajaan.

Wilma-tunnukset lähetetään huoltajille syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä. Jos tarvitset uuden tunnuksen, ota yhteyttä Opintopalveluihin >>

Wilman kautta voi olla yhteydessä myös opinto-ohjaajiin sekä erityisopettajiin ja muihin opettajiin, joiden yhteystiedot löytyvät Wilmasta sekä täältä >>

Ohje huoltajille Wilma-tunnuksen luomiseen>>

Ohjeita huoltajille Wilman käyttöön >>


Ohjaus ja hyvinvointi

Ura- ja opinto-ohjauksen sekä erityisopetuksen lisäksi Perho Liiketalousopistossa opiskelijoiden käytössä ovat myös kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut. Mikäli nuori tarvitsee erityistä tukea opintoihinsa, hänelle voidaan laatia yhdessä opiskelijan, huoltajan, uraohjaajan ja erityisopettajan kanssa erityisen tuen suunnitelma.

Kiusaamiseen puututaan välittömästä – meillä ei kiusata.


Kotiväenillat

Järjestämme Kotiväeniltoja opiskelijoiden huoltajille. Kotiväenilloissa huoltajilla on mahdollisuus tutustua  ammatillisiin perustutkintoihin, opintojen toteuttamistapoihin ja Perho Liiketalousopiston henkilöstöön ja käytänteisiin. Kutsut kotiväeniltoihin tulevat Wilman kautta.

Kuvituskuva: tietoa huoltajille – pariskunta lähdössä vanhempainillasta

Kutsut kampuksilla järjestettäviin kotiväeniltoihin lähetetään Wilman kautta