tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Lokakuun aikana on valtakunnallisesti pääosin luovuttu toiminnallisista koronarajoituksista ja tavoitteena on vähin erin paluu normaaliin arkeen. Syyslomaviikon jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla luovutaan koronapoikkeusajan lähiopetuksen ryhmäkokoja ja etäisyyksiä koskevista ohjeista.

tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat 12.10.2021 antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. THL:n mukaan koronaviruksen tartuntariski oppilaitoksissa on ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä suositusta. Yleinen oppilaitosten maskisuositus poistuu syyslomaviikon jälkeen 25.10.2021 alkaen.

Kasvomaskien käyttäminen kampuksilla

Syyslomaviikon 42 jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla kasvomaskien käyttäminen on jokaisen omassa harkinnassa. Viranomaisarvioiden mukaisesti on kuitenkin edelleen suositeltavaa, että

käytät kasvomaskia, mikäli sinulla ei ole täyttä rokotesuojaa (kaksi rokotetta) tai et ole sairastanut koronavirustautia alle kuutta kuukautta aiemmin.

Lisäksi maskin käyttämistä on hyvä edelleen harkita esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa ollaan suuremmissa ryhmissä lähekkäin pidemmän aikaa.

Toiminta oppimistilanteissa ja yhteistiloissa

Perho Liiketalousopiston opetuksessa ja kouluarjessa luovutaan syysloman jälkeen korona-ajan erityisjärjestelyistä, jotka liittyvät ryhmäkokoihin ja opetustiloihin. Toteutamme oppimistilanteet lähtökohtaisesti normaalien ryhmä- ja tilamitoitusten mukaisesti. Opiskelijaryhmät voivat myös liikkua vapaasti kampukselta toiselle ja osallistua useamman ryhmän yhteisiin oppimistilanteisiin ilman rajoituksia. Myös turvaetäisyyksistä eli kahden metrin turvavälien ylläpitämisen suosituksesta luovutaan.

Huolehdithan myös muiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Jokainen kantaa osaltaan vastuunsa muiden perholaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sen takia on hyvin tärkeää, että koululle tullaan vain täysin terveinä ja oireettomina. Koronaepidemia jatkuu edelleen ja influenssakausi lähestyy, joten jokaisen tulee aktiivisesti seurata omaa vointiaan ja jäädä oireiden ilmetessä pois lähiopetuksesta (muistathan myös sairauspoissaolon ilmoittamisen). Korostamme, että koronaepidemian jatkuessa

lähikontakteja, muun muassa kättelyä ja halaamista, on edelleen syytä välttää ja on tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa ja huolehtia säännöllisestä käsienpesusta tai desinfioinnista, jos käsien peseminen ei ole mahdollista. Erityisen tärkeää käsihygienia on kampuksille tultaessa, ennen ruokailua sekä kampuksilta poistuttaessa.

Toiminta koronatartunta ja -altistumistilanteissa

Korona-aikana Perho Liiketalousopisto on aktiivisesti toiminut tietoon tulleissa koronatapauksissa ja altistumistilanteissa tartuntavaaran minimoimiseksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa etäopiskelu ja -työskentelyjärjestelyitä sekä omaehtoista karanteenia jo ennen viranomaisohjeita. Toistaiseksi tiedossamme ei ole yhtään koronatartuntatilannetta, jossa tartunta olisi saatu tai tartuntaketju olisi lähtenyt Perho Liiketalousopiston kampuksilta. Myös tietoomme tulleet altistumistilanteet on saatu rajattua nopeasti ja tehokkaasti.

OKM:n ja THL:n 12.10.2021 oppilaitoksille antamien suositusten mukaisesti jatkossa huolehditaan siitä, että

koronatartunnan saanut opiskelija tai henkilöstön jäsen jää viivytyksettä pois kampuksen koulutyöstä.

Ohjeistuksen antavat tartuntatautilääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset. Perho Liiketalousopisto ei itsenäisesti ryhdy toimen­piteisiin altistumisketjujen selvittämiseksi eikä omaehtoisesti edellytä etäopiskelu- tai etätyöjärjestelyitä mahdollisesta altistumisesta tiedon saatuaan. Luonnollisesti noudatamme terveydenhuollon ammattilaisten antamia karanteeni- ja toimintaohjeita mahdollisessa tartunta- tai altistumistilanteessa.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä sekä mahdollisia muutoksia viranomaisohjeissa ja -suosituksissa. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti tiedotteitamme Wilmassa tai kotisivuillamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652