Koulutussopimus (KOSO)

Palkaton työpaikalla oppiminen osana opintoja

Koulutussopimukseen perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimus tehdään opiskelijalle kirjallisesti

yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimus on Perho Liiketalousopiston ja työpaikan välinen ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida Perho Liiketalousopistolle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Koulutussopimus poikkeustilanteessa

Jos opiskelija ei poikkeustilanteen vuoksi voi hankkia osaamista työpaikalla, tulisi työpaikalla oppimisen jakso siirtää ensisijaisesti uuteen ajankohtaan.

Tällöin hoks päivitetään niin, että koulutussopimuksen päivämäärät vastaavat opiskelijan tosiasiallista työpaikalla oloa. Tarvittaessa meneillään oleva työssäoppiminen voidaan päättää, keskeyttää tai muuttaa sen kestoa.

Wilmassa sopimuksten muutoksiin liittyvät tiedot on merkitty opiskelijalle luotuun koulutus- tai oppisopimukseen ja siellä osioon ”Koulutussopimuksen muutos/Oppisopimuksen muutos”.