Oppisopimus (OPSO)

Ammattiin palkallisessa työsuhteessa

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa.

Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

  • Koulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen.
  • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia. Perho Liiketalousopisto ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä yhdellä sopimuksella koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle

koko tutkinnolle, tutkinnon osalle tai muuta ammatillista osaamista syventävälle tai täydentävälle koulutukselle.

Oppisopimus poikkeustilanteessa

Jos opiskelija ei voi hankkia osaamista työpaikalla oppisopimuksella, hoks päivitetään ja voidaan tehdä oppisopimuksen keskeytys. Alkuperäisen oppisopimuksen päivämääriä muutetaan tarvittaessa, mutta jos arvioituun valmistumispäivään ei tule muutosta, merkitään sopimus ainoastaan keskeytetyksi. Opiskelijan opiskeluoikeus säilyy ennallaan ja hänelle voidaan tarjota mahdollisuus hankkia osaamista muilla tavoin.

Jos oppisopimus puretaan, opiskelijan opiskeluoikeus päätetään ja oppisopimukselle tehdään purkumerkinnät.

Sopimusten päättämisessä noudatetaan sopimuksissa mainittuja ehtoja. Jos sopimus puretaan, opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus hankkia osaamista muilla tavoin.

Wilmassa sopimuksten muutoksiin liittyvät tiedot on merkitty opiskelijalle luotuun koulutus- tai oppisopimukseen ja siellä osioon ”Koulutussopimuksen muutos/Oppisopimuksen muutos”.