Oppisopimus (OPSO)

Ammattiin palkallisessa työsuhteessa

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa.

Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

  • Koulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen.
  • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia. Perho Liiketalousopisto ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä yhdellä sopimuksella koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle

koko tutkinnolle, tutkinnon osalle tai muuta ammatillista osaamista syventävälle tai täydentävälle koulutukselle.