Työelämäpalaute

Yritys – ole mukana kehittämässä perholaisen koulutuksen laatua

Tehokkain ja toimivin tapa kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, on kehittää koulutusta – ratkaista muuttuvat osaamistarpeet oppilaitoksen ja työelämän yhteistyöllä.

Työelämäpalaute

Kaksi erillistä kyselyä käsittävä valtakunnallinen Työelämäpalaute -kysely lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on ollut ammatillisten oppilaitosten, kuten Perho Liiketalousopiston, oppisopimus- ja/tai koulutussopimusopiskelijoita.

Kyselyillä kerätään työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajien kokemuksia ohjaustyöstä sekä seurataan tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa.

Palautetta käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen sekä osana oppilaitoksen rahoitusta.

Kyselyillä, joiden kummankin vastaamiseen kuluu noin viisi minuuttia, ei arvioida opiskelijaa.

Työelämäpalaute

Työelämäpalaute koostuu kahdesta kyselystä, Työpaikkaohjaajakysely ja Työpaikkakysely, joiden kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen:

  • toiminnan asiakaslähtöisyyteen
  • sopimusprosessiin
  • ohjaukseen
  • tukeen.

Tulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon vipunen.fi -tilastopalvelussa. Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos.


1/ Työpaikkaohjaajakysely

TyöelämäpalautePalaute pyydetään työpaikkajakson jälkeen oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetyltä vastuulliselta työpaikkaohjaajalta. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka on ohjannut opiskelijaa käytännössä enemmän.

Työpaikkaohjaajakyselyn lähettää Opetushallitus >>
osoitteesta noreply (at) opintopolku.fi.

2/ Työpaikkakysely

Palaute pyydetään oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikan edustajalta kaksi kertaa vuodessa.

Työpaikkakyselyn lähettää Perho Liiketalousopisto >>
osoitteesta perholtopalautteet (at) perho.fi.


Työelämäpalaute – lisätiedot

Juha Kuokkanen
040 480 6868
juha.kuokkanen (at) perho.fi

OPH: Työelämäpalaute -esite (pdf) >>