Yhdessä takuuseen ottaa koppia nuorten koulutustakuusta

Kirjoittaja:  Anu Heinonen

Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä takuuseen -hankkeessa luodaan kuvaa alueen koulutustakuun toteutumisesta ja siihen liittyvistä pullonkauloista. Mukana on 20 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää Uudeltamaalta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin sektorirajat ylittäen. Kokonaiskuvan luomista varten on kerätty tilastoja sekä kartoitettu peruskoulun oppilaanohjauksen, alueen etsivän nuorisotyön sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman näkökulmia.

Yksi ajankohtainen teema on turvapaikanhakijalasten ja -nuorten koulutuskysymykset. Suomeen saapui vuoden 2015 aikana yli 32 000 turvapaikanhakijaa, heidän joukossaan yli 3 000 yksin tullutta alaikäistä lasta. On oletettavaa, että suuri osa oleskeluluvan saavista päätyy ennemmin tai myöhemmin Uudellemaalle.

– Järjestimme maaliskuun alussa turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten tilannetta käsittelevän seminaarin Helsingissä yhdessä virolaisten kollegoiden kanssa. Tilaisuuteen ilmoittautui lyhyessä ajassa yli 120 oppilaitos-, kunta- ja järjestökentän edustajaa, vaikka emme varsinaisesti tilaisuutta mainostaneetkaan. Suomenlahden molemmin puolin kaivataankin kipeästi tietoa ja keskustelua aiheesta.

ESR-hanke virolaiset

Virolaisvieraat tutustumassa Helsingin vastaanottokeskuksen toimintaan osana 4.3. järjestettyä seminaaria.

 

– Olemme lähteneet hankkeessa ripeästi liikkeelle ja kokeilemme ennakkoluulottomasti erilaisia juttuja. Pilotoimme muun muassa nuorten videotarinoita sekä teemme rajat ylittävää yhteistyötä hankesuunnitelman mahdollistamissa puitteissa.

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke on kaksivuotinen ESR-hanke ja se päättyy vuoden 2016 lopussa. Selvitysten perusteella laaditaan suosituksia sekä nostetaan esille niin epäkohtia kuin hyviäkin malleja nuorten koulutustakuun toteuttamiseen.

– Tärkeään rooliin nousevat muun muassa nuorten ohjaukseen ja tukipalveluihin käytettävissä olevat resurssit sekä riittävän ajoissa aloitetun henkilökohtaisen ohjauksen merkitys.

Lisätietoa:

Yhdessakoulutustakuuseen.fi

Hankkeen partnerit

Yhteystiedot:
Anu Heinonen
projektipäällikkö
Uudenmaan liitto
anu.heinonen (a)uudenmaanliitto.fi
puh. 050 347 9590