Yhteisössä vaikuttaminen

Osallistumalla voit vaikuttaa

Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan toimintaan osallistumalla opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen ympäristön turvallisuuteen ja siisteyteen, sisätilojen viihtyvyyteen ja tarkoituksenmukaisten tilojen suunnitteluun sekä jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseen.


Tutor-toiminta

Tutor-toiminta on ohjattua opiskelijoiden omaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea kaikkien opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta Perhoyhteisössä. Erityinen painopiste on uusien aloittavien opiskelijoiden tukemisessa ja kannustamisessa.