Yhteistyökumppanit

Kaverukset matkalla kohti yhteistä tavoitetta

Kimppamatkasta, yhteistyöstä, on molemmille kumppaneista etua sekä kasvavaa hyötyä, kun osapuolet jakavat avoimesti kunkin hetken parasta osaamistaan.

Etu ja hyöty voivat olla strategista ja/tai innovaatioita molemmille osapuolille, palvelua yhteisille sidosryhmille, osaamisen integrointia, benchmarkausta… Näillä raiteilla kulkee myös Perho Liiketalousopiston kumppanuusstrategia.

Suunnitelmallisuus ei ole huono asia ystävienkään kesken

Jokaisen solmimamme kumppanuuden tavoite on varmistaa, että me ja kumppanimme saamme oppia ja kehittyä sekä haistaa uudet tuulet yhdessä. Ja minkä opimme, siirrämme sen omille ja yhteisille asiakkaillemme mm. entistäkin paremman, notkeamman ja laaja-alaisemman palvelun muodossa.

Kumppanuusstrategia

Kumppanuusstrategian avulla Perho Liiketalousopisto haluaa varmistaa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua sekä myös voivat oppia ja kehittyä yhdessä

Kumppanuusstrategian painopisteinä ovat

  • osaavan uuden työvoiman kouluttaminen ja työnvälitys
  • työssä olevien elinikäisen oppimisen tukeminen (lisäkoulutus, täydennyskoulutus, yritysten tilaamaträätälöidyt koulutus- ja kehittämispalvelut)
  • työelämän kehittämistehtävä.

Kumppanuus tuottaa strategista etua ja innovaatioita kaikille osapuolille, jotka osallistuvat täysipainoisesti yhteiseen arvontuottamisen. Kumppanien henkilöstön osaaminen kehittyy ja verkostot kasvavat, tehostuvat ja monipuolistuvat.

Kumppanuussopimus ja kumppanuuksien hoito

Kumppanien kanssa laaditaan Kumppanuussopimus, jonka neuvottelevina yhteyshenkilönä toimivat Perho Liiketalousopiston toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja Perho PROn kehittämispäälliköt.

Jokaiselle kumppanuusryhmälle on laadittu oma Kumppanuuksien hoitosuunnitelma, jonka toteutuksesta sekä aktiivisesta ja oma-aloitteisestayhteistyön kehittämisestä vastaa kullekin kumppanille nimetty yhteyshenkilö.

Yhteistyökumppanit – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi