/ OPETTAJAT

/ Opettajat Perho Liiketalousopisto

Opettajamme ovat opintoja ohjaavia asiantuntijoita, jotka tukevat ja kannustavat opiskelijan ammatillista sekä yksilöllistä kehittymistä.

Osaamista hankitaan yksilöllisiä oppimisen tapoja ja valintoja kunnioittaen ja monikanavaisuutta hyödyntäen. Opiskelija voi edetä opinnoissaan oman elämäntilanteensa mukaisesti.

Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy itseohjautuvaksi, vastuulliseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi sekä hyväksi yhteiskunnan jäseneksi.

Perho Liiketalousopistossa korostuu toiminnallisuus, työelämälähtöisyys ja tekemällä oppiminen. Työssäoppiminen aidoissa työympäristöissä on merkittävä opetusmenetelmä.

Haastamme itsemme ja opiskelijat toimialarajat ylittävään ylivertaiseen palveluosaamiseen.