Evaluations of Perho CTB College

Reliability

We collect feedback on our activity by the year following the Annual Planner of Questionnaires. Our interest groups can create a bias towards our operation through their comments.

As we manage well to activate to reply, it affects the reliability of the query results. The table below shows how we have succeeded in the response rate compared with the average of the student and working life feedback in the national Arvo Query of the Finnish National Agency for Education. We highly value the responders, and we are grateful for all feedback.

Students’ views of the pivotal stages in the studies

The Perho Quality aims to confirm the realization of our strategy of Sustainable Education and develop our operations to meet the goals. In our feedback, we mainly utilize as well as the Finnish National Agency for Education a five steps scale.

Our other key process is advancing students to learn. From their point of view, the pivotal stages in this process are programming studies (personal competence development plan), working guidance & support and assessment by the given criteria. The table below shows the students’ evaluations on Perho CTB College 1.7.2021–30.6.2022 in the Arvo Query.

Mainly the feedback on vocational education is also nationally of a good grade. The target of Perho CTB College is to be the number one choice. Therefore we aim for better results than the national average according to student contentment. You can see our results compared with the national average of the Arvo Query (period 1.7.2022–30.6.2022) in the table below.

Evaluations of Perho CTB College

The table below gathers the averages of students’ feedback (period 1.7.2021–30.6.2022) on a general proposition “I am happy with the initial stage of my studies” of the Arvo Query’s questions for “Exit stage (of the studies)”. The feedback is only for the studies of a minimum of five responders.

About providing sustainable future

Perho CTB College’s strategy of Sustainable Education accents the meaning of sustainable development. Our activities in sustainability are an essential part of our staff’s daily work. The target is to produce with our partners in and out of school insights and ideas to develop our activities to appear more and more sustainable. By the honourable mention in the Ministry of Education and Culture Quality Award 2022, the sustainable future has ossified our principal term for sustainable development. In the table below, you can see how the students have valued matters of sustainability in Perho CTB College during the last years in the Arvo Query’s “Exit Stage (of the studies)”. The national average grade in 2022 on readiness for sustainable development was 4,0. The average for equality and equal treatment was 4,3.

Students’ views in the early stage of the studies

Compared with the national results, the response rate was excellent in the “Early stage studies” of the Arvo Query. The students’ feedback for “Pivotal stages studies” was nationally better according to the results of the early stages studies, which were close to the same level as the national ones. In the Vipunen, propositions of the “Early stage studies” were grouped into the ethos of studies in the early stages, the personal competence development plan (PCDP) and a general & mutual valuation. The table below compares the results of the year 2022 of Perho CTB College and the national average.

Ohessa on graafinen esitys myös siitä, miten yleisväittämän ”Olen tyytyväinen opintojen aloitusvaiheeseen” arvio vaihtelee tutkinnoittain Perho Liiketalousopistossa Arvo (amis) alkuvaiheen kyselyssä (kausi 1.7.2021-30.6.2022).

Students’ views about the on-the-job learning

Ammatillisessa koulutuksessa keskeinen oppimisympäristö on työelämässä oppiminen. Opiskelijoilla on mahdollista koulutus- tai oppisopimusjakson jälkeen antaa kirjallinen palautejaksostaan Perho Liiketalousopiston omalla palautekyselyllä. Mikäli yksittäisen yrityksen osalta palautteita annetaan riittävä määrä (yli 5kpl), niistä toimitetaan yhteenvetoja myös yrityksiin. Sisäisesti nämä palautteet toimivat meillä tärkeänä kehitysmateriaalina. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto keskeisistä väittämistä koulutusaloittain työelämässä oppimisesta.

Views of the working life

Kesällä 2021 käynnistyivät Opetushallituksen valtakunnalliset työelämäpalautteet. Puolivuosittain työpaikan edustajilta kysytään tietoa yhteistyöstä. Toinen avainprosessimme Perho Liiketalousopistossa on työelämän kehittäminen, joten työelämältä saatu palaute antaa meille tärkeää tietoa tämän avainprosessin toimivuudesta. Ohessa on vertailu joidenkin keskeisien väittämien osalta Perho Liiketalousopiston toiminnasta saatujen ja valtakunnallisten arvioiden keskiarvon kesken (kausi 1.7.2021-30.6.2022).

Jokaisen koulutus- tai oppisopimusjakson jälkeen myös työpaikkaohjaaja saa oman palautekyselylinkin sähköpostiinsa ja puhelimeensa Arvo-järjestelmän kautta. Tämän lyhyt kymmenen väittämän kysely on tärkein työelämäpalautteista ja antaa meille tietoa ympäri vuoden. Alla olevassa taulukossa on koottu työpaikkaohjaajien näkemykset kahden keskeisen väittämän osalta tutkinnoittain (kausi 1.7.2021-30.6.2022).