Kirjaudu / Login

Kirjaudu Perhon verkkokampuksen palveluihin / Log Into Services of Perho eCampus

Opiskelijat ja henkilökunta / Students and Personnel

Kirjaudu / Login Perho Liiketalousopiston verkkokampukselle

Opis­ke­li­jat saa­vat opis­ke­lun ajak­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan, jol­la kir­jau­du­taan oppi­lai­tok­sen tie­to­ko­neil­le, Wil­maan, iPer­hoon sekä Of­fi­ce 365 -pal­ve­luun

Sala­sana unohtunut? / Forgot Password?

Käyttäjätunnuksesi on koulun sähköpostiosoitteesi (etu­nimi.suku­nimi@edu.per­ho.fi).
Your username is your school email address (firstname.lastname@edu.perho.fi).

Mi­kä­li olet unoh­tanut sala­sa­nasi, voit luoda uuden salasanan täällä:
If you have forgotten your password you can create a new one here:


Kun vaih­dat sala­sa­nan, se vaih­tuu sa­mal­la myös tie­to­koneellekirjautumiseen sekä Wil­maan, iPer­hoon ja Of­fi­ce365 -palveluihin.
When you change your password, it will be changed automatically for you computer as well as Wilma, iPerho and Of­fi­ce365 services.

IT-palvelut, Malmin kampus

3. krs, huone 305

  • käyttäjätun­nuk­set ja IT-tuki: Erja Salola, 041 515 1604, erja.salola (at) per­ho.fi
  • iPer­ho verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö:  Seppo Telinkangas, 040 654 1488, seppo.telinkangas (at) per­ho.fi
  • Wil­ma-tunnukset: ota yh­teyt­tä opin­to­toi­mis­toon

IT-palvelut, Töölön kampus

Ravintola Perhon talo, 5. krs, huone 507

  • käyttäjätun­nuk­set ja IT-tuki: Miko Ijäs, 040 169 7070, miko.ijas (at) per­ho.fi
  • iPer­ho verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö: Jar­mo Åke, 040 147 8552, jar­mo.ake (at) per­ho.fi
  • Wil­ma-tunnukset: ota yh­teyt­tä opin­to­toi­mis­toon