Kirjaudu / Login

Kirjaudu Perho LTO:n verkkokampuksen palveluihin
Log Into Services of Perho CTBC’s eCampus

Kirjaudu / Login Perho Liiketalousopiston verkkokampukselle

Opis­ke­li­jat saa­vat opis­ke­lun ajak­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan, jol­la kir­jau­du­taan oppi­lai­tok­sen tie­to­ko­neil­le, Wil­maan, iPer­hoon sekä Of­fi­ce 365 -pal­ve­luun

@edu.perho.fi -email

Käyttäjätunnuksesi on koulun sähköpostiosoitteesi (etu­nimi.suku­nimi@edu.per­ho.fi).
Your username is your school email address (firstname.lastname@edu.perho.fi).

Sala­sana unohtunut? / Forgot Password?

Mi­kä­li olet unoh­tanut sala­sa­nasi, voit luoda uuden salasanan täällä:
If you have forgotten your password you can create a new one here below.

Kun vaih­dat sala­sa­nan, se vaih­tuu sa­mal­la myös tie­to­koneellekirjautumiseen sekä Wil­maan, iPer­hoon ja Of­fi­ce365 -palveluihin.
When you change your password, it will be changed automatically for you computer as well as Wilma, iPerho and Of­fi­ce365 services.


IT-palvelut / IT Services

@ Malmin kampus / Malmi Campus

3. krs, huone 305 / 3rd floor, room 305

 • käyttäjätun­nuk­set ja IT-tuki / user names and IT support:
  Erja Salola, 041 515 1604, erja.salola (at) per­ho.fi
 • iPer­ho verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö / iPerho Online Learning:
  Seppo Telinkangas, 040 654 1488, seppo.telinkangas (at) per­ho.fi
 • Wil­ma-tunnukset: ota yh­teyt­tä opin­to­palveluihin >>
  Wilma domains: contact student services >>

@ Töölön kampus / Töölö Campus

Ravintola Perhon talo, 5. krs, huone 507 / Restaurant Perho building, 5th floor, room 507

 • käyttäjätun­nuk­set ja IT-tuki / user names and IT support:
  Miko Ijäs, 040 169 7070, miko.ijas (at) per­ho.fi
 • iPer­ho verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö / iPerho Online Learning:
  Jar­mo Heimala, 040 147 8552, jar­mo.heimala (at) per­ho.fi
 • Wil­ma-tunnukset: ota yh­teyt­tä opin­to­palveluihin >>
  Wilma domains: contact student services >>