Yhteistyössä

Kumppanuudet kehittävät omaamme sekä työelämän toimintaa

Perho Liiketalousopiston sidosryhmäverkosto on laaja ja kattava. Kehitämme omaa ja työelämän toimintaa yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa muun muassa erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Vastuullisuustyömme kannalta sidosryhmistämme tärkeimmät ovat opiskelijat ja henkilöstö, työelämä ja yhteiskunta. Olemme mukana myös lukuisissa säätiöissä ja järjestöissä.

Kansainväliset kumppanit

Kansainvälisissä toimintaympäristöissä opiskelijamme hankkivat tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat alati kansainvälistyvässä työelämässä sekä myös mahdollisissa jatko-opinnoissaan esimerkiksi korkeakoulussa.

Myös henkilökunnalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan muun muassa osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja työelämäjaksoihin.


Arjen yhteistyökumppaneita

 • Opiskelija-asiakkaat
 • Sisäiset kumppanit
 • Työelämäkumppanit (mm. työelämässäoppimispaikat)
 • Viranomais- ja kumppaniyhteistyö
 • Töölön yhteiskoulun aikuislukio (TYK), Eiran aikuislukio ja Mäkelänrinteen lukio (Märsky)

Toimialojen järjestöt

 • Ravintola-ala: MaRa ry, ELO-säätiö, Suomen Gastronomien seura, Baarimestarit (FBSK ry), Suomen keittiömestarit ry, HRG-Resta, PAM
 • Matkailuala: SMAL ry, MaRa ry, Suomen Liikematkayhdistys, Helsingin opasyhdistys, Reilun matkailun yhdistys, #Helsingintekijät, VisitFinland, SKÅL International
 • Liiketoiminnan alat: Tilitoimistojen liitto, Kaupan liitto, Finanssiala ry, PAM

Muut toimiala- ja etujärjestöt

 • Urhea-säätiö
 • ARVO-liitto
 • OKKA-säätiö
 • Partner-edelläkävijät

Alueelliset järjestöt

 • Töölö Seura, Malmi-seura, MSY ry
 • Uudenmaan liitto
 • Helsingin kaupunki (Vantaa)
 • Kauppakamaperi, Suomen yrittäjät

Kansainväliset kumppanit

 • Ravintola-alan CHASE-verkosto
 • Hotelli- ja matkailualan AEHT ja EUHOFA
 • Liiketoiminnan alojen Businet

Strategiset Erasmus+- kumppanuushankkeet

Strategisilla Erasmus+ -kumppanuus- sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuushankkeilla tiivistämme ja laajennamme kansainvälistä oppilaitos- ja yritysyhteistyötä.

Kuulumme myös  EfVET – the European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkostoon.


Yhteistyössä – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi