Yhteishaku – näin haet meille

Yhteishaku perustutkintoihin ja kaksoistutkintoihin

Voit hakea yhteishaussa  ravintola-alan, matkailualan tai liiketoiminnan perus- tai kaksoistutkintoomme @ Opintopolku.fi, jos olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavat opinnot Suomessa tai ulkomailla tai jos sinulla ei ole perusopetuksen päättötodistusta.

Voit hakea meille myös urheilijastatuksella ja yhdistää liiketoiminnan perustutkintoon urheilun sekä myös lukio-opintoja Märskyssä! Urheilu yhdistettynä ravintola- tai matkailualaan joustavin opintojärjestelyin.


Ammatillinen peruskoulutus

Kokki. Tarjoilija. Matkailun asiakaspalvelija.
Merkonomi. Urheilijan kaksoisura.

Innostu opiskelusta, onnistu elämässä.

Yhteishaku keväisin

  • pääsykoetta ei ole, urheilijahaastattelut Urhea-linjoille hakeneille.
  • jos et tule valituksi suoraan yhteishaussa, voit hakea meille jatkuvassa haussa.

Opiskelijaksi valinta >>

Harkinnan varainen valinta yhteishaussa

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkintaan perustuvassa valinnassa jonkin erityisen syyn perusteella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen perusopetuksen päättötodistukseen. Oppilaitos arvioi koulutustarpeesi ja kykysi suoriutua opinnoista.

Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelijavalinta perustutkintoon tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään noin kolme opiskelijaa 10:stä.

Harkinnan varaisen haun liitteet

Lähetä hakemuksesi tueksi liitteitä, jotka tukevat hakemuksessasi kertomiasi syitä tulla valituksi harkinnanvaraisessa valinnassa, esimerkiksi

  • hakijan omat perustelut tai vapaamuotoinen hakemuskirje
  • perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus
  • peruskoulun päättötodistus
  • asiantuntijan lausunto (lääkärin, erityisopettajan tai muu koulun asiantuntijan, esim. ryhmän oma opettaja) sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu.

Liitteet voi toimittaa Perho Liiketalousopistoon tallentamalla ne Wilma-järjestelmään jossa täytetään hakijan perustiedot Wilma-lomakkeeseen ja lisätään dokumentit liitteeksi.

Liitteet pitää tallentaa pdf-muodossa (vain yhden hakijan liitteet per lomake). Tallenna kaikki liitteet samaan aikaan. Toimittamasi dokumentit otetaan huomioon kaikissa Perho Liiketalousopiston harkinnanvaraisissa hauissa.

Jos haluat myöhemmin lähettää lisää liitteitä, täytä uusi lomake.

Poistamme yhteishaun 2024 harkinnanvaraisen haun liitteet hakijarekisteristämme viimeistään 31.12.2024.

Voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda Malmin tai Töölön kampuksellemme.

Lisätietoja harkintaan perustuvasta valinnasta

Kaikki harkintaan perustuvan valinnan liitteet tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmä Primuksen hakijarekisteriin. Käyttöoikeudet on tarkasti rajattu hakemuksia käsitteleville Perho Liiketalousopiston opinto-ohjaajille, erityisopettajille sekä harkintaan perustuvan valinnan hakuprosessia koordinoivalle hakupalvelun henkilöstölle.

Asiakirjoja käytetään ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan tukena. Niitä voidaan käyttää myös opintojen tukitoimien suunnittelemisen apuna opintojen alkaessa, jos siihen on opiskelijan tai alaikäisen osalta hänen huoltajansa kirjallinen lupa.

Hakeminen harkinnanvaraisessa valinnassa – Opintopolku.fi >>


Innostu opiskelusta, onnistu elämässä.

Peruskoulupohjaiset opinnotHakukohde yhteishaussaMuista!Miten opinnot suoritetaan?
LIIKETOIMINTA (MERKONOMI)

Malmin kampuksella suoritettava liiketoiminnan peruskoulupohjainen
- perustutkinto (merkonomi)
- kaksoistutkinto (merkonomi ja ylioppilas).
Liiketoiminnan perustutkinto - Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Malmin kampus
@ opintopolku.fi-merkonomi-liiketoiminnan-perustutkinto
Jos haluat suorittaa merkonomiopinnot kaksoistutkintona, valitse kyllä kohdassa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon ohella"

Valitse opintopaikaksi Malmin kampus.
Kaikki opinnot suoritetaan Malmin kampuksella.

Myös kaksoistutkinnossa Töölön aikuislukion (TYK) lukioaineiden opetus Malmin kampuksella (ma–to iltapäivisin).
Töölön kampuksella suoritettava liiketoiminnan
- perustutkinto (merkonomi)
- kaksoistutkinto (merkonomi ja ylioppilas).

Liiketoiminnan kaksoistutkintoon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon pitää olla vähintään 7.
Liiketoiminnan perustutkinto - Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Malmin kampus
@ opintopolku.fi-merkonomi-liiketoiminnan-perustutkinto
Mikäli haluat suorittaa merkonomiopinnot kaksoistutkintona, valitse kyllä kohdassa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon ohella"

Valitse opintopaikaksi Töölön kampus.
Opinnot suoritetaan Töölön kampuksella.

Kaksoistutkinnossa lukioaineita opiskellaan kahtena päivänä viikossa Eiran Aikuislukiossa.
MATKAILUALA

Malmin kampuksella suoritettava matkailualan
- kaksoistutkinto (matkailun asiakaspalvelija ja ylioppilas).

Matkailualan kaksoistutkintoon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon pitää olla vähintään 7.
Matkailun perustutkinto, - Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Malmin kampus
@ Opintopolku.fi-matkailualan-perustutkinto

Mikäli haluat suorittaa matkailualan opinnot kaksoistutkintona, valitse kyllä kohdassa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon ohella".
Kaikki opinnot suoritetaan Malmin kampuksella.

Myös Töölön aikuislukion (TYK) lukioaineiden opetus Malmin kampuksella (ma–to iltapäivisin).
RAVINTOLA- JA CATERING-ALA

Töölön kampuksella suoritettava ravintola- ja catering-alan
- perustutkinto (kokki tai tarjoilija)
- kaksoistutkinto (kokki ja ylioppilas).

Ravintola- ja catering-alan opintoihin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosuositus on 7.
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto - Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Töölön kampus
@ Opintopolku.fi-ravintola-alan-perustutkinto

Jos haluat suorittaa kokkiopinnot kaksoistutkintona, vastaa kyllä kohdassa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon ohella".
Kaikki opinnot suoritetaan Töölön kampuksella.

Kokin kaksoistutkinnossa lukioaineita opiskellaan kahtena päivänä viikossa Eiran Aikuislukiossa.
URHEILIJAKOULUTUS, URHEA-LINJAT

Urhea-kampuksella suoritettava Urhea-linjan liiketoiminnan kaksoistutkinto
- Sporttikaksari
(peruskoulupohjaiset merkonomiopinnot yhdistettynä urheiluun ja lukio-opintoihin).
Liiketoiminnan perustutkinto – Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Malmin kampus
@ opintopolku.fi-merkonomi-liiketoiminnan-perustutkinto

Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon pitää olla vähintään 7,5.
Valitse kyllä kohdissa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon ohella"
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana".

Vastaa myös urheilijan lisäkysymyksiin.
Sekä ammatilliset että lukioaineet suoritetaan Mäkelänrinteen lukiossa Urhea-kampuksella.

Opintoihin kuuluu aamuharjoittelu Urhea-kampuksella tai oman lajiliiton/seuran harjoitukset.
Malmin kampuksella suoritettava Urhea-linjan
- liiketoiminnan perustutkinto
(merkonomiopinnot yhdistettynä urheiluun).
Liiketoiminnan perustutkinto – Perho Liiketalousopisto, yhteishaku, Malmin kampus
@ opintopolku.fi-merkonomi-liiketoiminnan-perustutkinto
Valitse kyllä kohdassa:
- "Oletko kiinnostunut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana".

Vastaa myös urheilijan lisäkysymyksiin.
Omassa Urhea-linjan ryhmässä Malmin kampuksella.

Opintoihin kuuluu aamuharjoittelu Helmi Centerissä Malmin kampuksella tai oman lajiliiton/seuran aamuharjoitukset.

Yhteishaku – lisätietoja