Tutkinnon osat

Matkailualan perustutkinto

Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinnon koodi: 10113 (Matkailun asiakaspalvelija)


Pakolliset tutkinnon osat 40 osp

Matkailun asiakaspalvelu (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 105 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat erilaiset opintopolut. ePerusteissa olevia matkailualan perustutkinnon valinnaisia tutkinnonosia, jotka eivät kuulu Perho Liiketalousopiston lähiopetustarjontaan, voi opiskella työvaltaisesti työelämässä oppimisen jaksoilla.

 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Hotellin asiakaspalvelu 30 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Hyvinvointimatkailussa toimiminen 25 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Matkailukeskuksessa toimiminen 15 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Matkailupalvelujen myynti ja välitystoiminta 30 osp
 • Ohjelmapalvelujen toteuttaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
 • Tapahtumamatkailussa toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus 20 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (Service Guide, Työhyvinvointi)  5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita opintovalmiuksia tukevia opintoja 1–25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Valinnaiset 9 osp

Katso myös:

Tutkinnon osat – ennen 1.8.2024 aloitetut opinnot >>