Merkonomin ammatteja

Esimerkkejä liiketoiminnan opinnoissa suuntautumisesta

Opiskelijavalinnat tehdään liiketoiminnan perustutkintoon. Valitsemasi valinnaiset tutkinnon osat >> antavat suuntaa urallesi.

Tuttuja liiketoiminnan aloja ovat muun muassa taloushallinto, myynti, markkinointi, kaupan ala ja finanssiala, mutta rakenna sinä meillä omalaisesi osaaminen

Monipuolinen merkonomin tutkinto – esimerkkejä

• Asiakaspalvelu ja markkinointi

Asiakaspalveluun ja markkinointiin suuntautuneissa merkonomin opinnoissa perehtymisalueita ovat muun muassa myynti, markkinointiviestintä, yrittäjyys ja palvelumuotoilu.

Tyypillisiä ammatteja: kaupan myyjä, kassavastaava, tuote-esittelijä, vastuumyyjä, toimisto- ja markkinointiassistentti, myyntisihteeri.

• Taloushallinto

Taloushallintoon suuntautuneissa merkonomin opinnoissa perehtymisalueita voivat olla esim. palkanlaskenta, kirjanpito, laskutus ja reskontran sekä tilinpäätöskirjaukset.

Tyypillisiä ammatteja: talousassistentti, taloussihteeri, laskenta-assistentti, kirjanpitäjä ja palkanlaskija.

• Myynti ja markkinointi

Myyntiin ja markkinointiin suuntautuneissa merkonomin opinnoissa perehtymisalueita ovat muun muassa B2B-palvelujen ja -tuotteiden myynti, aktiivinen ja suunnitelmallinen myyntityö sekä asiakassuhteiden hoito sekä markkinointiviestintä, tapahtumatuotanto ja muut markkinointitoimet sekä palvelumuotoilu.

Tyypillisiä ammatteja: myyntineuvottelija / -päällikkö, avainasiakaspäällikkö, tapahtumajärjestäjä ja markkinointiassistentti.

• Finanssiala

Finanssialalle suuntautuneissa merkonomin opinnoissa perehtymisalueita ovat mm. finanssipalvelut, asiakkuuksien hoitaminen ja palvelumuotoilu.

Tyypillisiä ammatteja: pankki- ja vakuutusalan palvelumyyjä / -neuvoja. Esimerkiksi palveluneuvojan tehtävänä on pankkipalvelujen esittely ja myynti. Palveluneuvojat voivat olla erikoistuneita esimerkiksi asunto- tai sijoitusasioihin. Palveluneuvojia työskentelee pankkien konttoreissa. Työ edellyttää pankkitoimintojen tuntemusta, itsenäisyyttä, tarkkuutta ja harkintakykyä. Asiakaslähtöisessä palvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Tutustu: Finanssiala >>

• Urheilumarkkinointi ja -myynti

Urhea-linjalla suoritettu liiketoiminnan perustutkinto antaa valmiudet sekä urheilu-uralle että työelämään.

Lue lisää: Urhea-linja >>

• Tubettaja, bloggaaja

Tubettajan työssä tarvittavia taitoja ovat sisällön tuottaminen, markkinointi- ja myyntiosaaminen, viestintä ja kohderyhmien ymmärtäminen sekä kyky tehdä visuaalisesti houkuttelevia sommitteluja.

Tyypillisiä ammatteja: ammatinharjoittaja, yrittäjä. Tubettaja voi toimia myös eri toimialojen yritysten, kuten media-alan, palveluksessa.