Matkailun asiakaspalvelija

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan ammatillisesta perustutkinnosta valmistut matkailun asiakaspalvelijaksi. Työssäsi pääset hyödyntämään hyviä vuorovaikutus- ja kielitaitoasi sekä kulttuurien tuntemustasi. Osa ammattitaitoasi on toimia uudistavasti ja vastuullisesti sekä laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti.

Matkailun asiakaspalvelijana toimit matkailualan myynnin, majoituksen tai ohjelmapalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä.

Osaat muun muassa suunnitella, tuotteistaa, markkinoida, myydä ja esitellä matkatuotteita ja palveluja sekä neuvoa ja opastaa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa ja matkailupalveluiden käytössä.

Työpaikkasi on hotelli tai muu majoitusyritys, matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatio, matka-/matkailutoimisto tai matkailukeskus, liikenneyhtiö tai ohjelmapalveluyritys, jossa toimit myyntipalveluissa, myynti-/neuvontapisteessä tai keskusvaraamossa.


 

Matkailun asiakaspalvelija

Opiskelijaksi valinta tehdään matkailualan perustutkintoon.

Peruskoulupohjaiset opinnot kaksoistutkintona >>

Opintoihin voi yhdistää huippu-urheilun >>

Kuka voi hakea

Yhteishaussa voi hakea vähintään peruskoulun suorittanut.

Jatkuvassa haussa voi hakea, jos on lukio-/muita jatko-opintoja tai jonkin verran työkokemusta.

Urheilijakoulutukseen edellytetään myös urheilijataustaa.

Opintoaika

Suunniteltu kesto (aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen lyhentää opiskeluaikaa):

peruskoulupohjaiset 3 vuotta, muut 1–2 vuotta.

Osana perustutkintoa voi suorittaa matkailun liikkeenjohdon 1. vuoden amk-opinnot väyläopintoina>>

 

Hakeminen

Peruskoulusta suoraan hakeville yhteishaku keväisin. Jos ei tule valituksi suoraan yhteishaussa, voi hakea jatkuvassa haussa.

Lukio- ja muu opinto-/työkokemustaustaisille jatkuva haku 24/7 läpi vuoden.

Opintojen aloitus

Yhteishaussa hakeneet: elokuu

Jatkuva haku: opintojen lähimmät startit >>

Ei pääsykoetta

Jatkuvassa haussa hakeneille soveltuvuushaastattelu.

Urhea-linjoille hakeneille urheilijhaastattelu.


Matkailualan perustutkinnon tutkinnon osat >>


Matkailun asiakaspalvelijan opinnoissa perehdyt asiakaspalveluun, matkailupalvelujen myyntiin, suunnitteluun, tuottamiseen ja toteuttamiseen. Valinnaisia tutkinnonosia ovat esimerkiksi kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja ilmastovastuullinen toiminta.

Voit aloittaa matkailun liikkeenjohdon amk-väyläopinnot >> osana perustutkintoa ja jatkaa meiltä valmistuttuasi suoraan toisen vuoden restonomiopiskelijaksi.

Peruskoulupohjainen matkailualan perustutkinto, matkailun asiakaspalvelija


Lukio-/muu osaamispohjainen matkailualan perustutkinto, matkailun asiakaspalvelija

Jatkuvan haun hakemukseen tulee liittää muun muassa kaikki aikaisemmat koulu- ja työtodistukset. Katso tarvittavat liitteet tarkemmin täältä >>


Matkailualan perustutkinto, matkailun asiakaspalvelija – lisätiedot

hakutoimisto (at) perho.fi
09 350 9210

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Oletko jo alalla? Matkailualan lisäkoulutus >>