Opiskelijaksi valinta

Soveltuvuushaastattelu ja urheilijahaastattelu

Järjestämme soveltuvuushaastattelun jatkuvassa haussa ja erillishauissa hakeneille. Urheilijastatuksella sekä jatkuvassa haussa että yhteishaussa hakeneet kutsumme urheilijahaastatteluun.

Get prepared! Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelut

Kutsumme jatkuvassa haussa perustutkintoihin hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat:

Soveltuvuushaastattelu – perustutkinnot, jatkuva haku

Ravintola- ja catering-ala

  • kerran kuukaudessa

Matkailuala

Liiketoiminta

  • ma 5.2. klo 14.30–16
  • ti 13.2. klo 9–10.30
  • ke 21.2. klo 9–10.30

Soveltuvuushaastattelut – ammattitutkinnot, jatkuva haku

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, kokki
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija

  • kerran kuukaudessa

Yhteishaun ja jatkuvan haun urheilijahaastattelut

Yhteishaun 2024 urheilijahaastattelut järjestetään Malmin kampuksella seuraavasti:

  • ma 13.5.2024 klo 9–n. 12 ja 12.30–n. 15.30 (ensisijaisesti Urhea-linjan liiketoiminnan Sporttikaksari -kaksoistutkintoon hakeneet)
  • ti 14.5.2024 klo 9–n. 13 (liiketoiminnan perustutkintoon Urhea-linjalle Malmin kampuksen toteutukseen hakeneet)

Haastattelutilaisuus sisältää info-osuuden, tehtävänannon ja haastattelut. Tilaisuus ei vaadi ennakkovalmistautumista.

Haastattelutilaisuus ei vaikuta hakijan yhteishaun pisteisiin, vaan se liittyy valmennusurheilija/urheilijan ammatillisen koulutuksen statukseen ja sisäisiin valintoihin liiketoiminnan Urhea-linjan opiskeluryhmiin.

Matkailu- ja ravintola-alan perustutkintoihn urheilijastatuksella hakeneita ei kutsuta haastatteluihin. Valmennusurheilija/urheilijan ammatillisen koulutuksen statukset päätetään yksilöllisesti opintojen käynnistyttyä elokuussa 2024.

Jatkuvan haun (ylioppilaspohjainen Urhea-linja) urheilijahaastattelujen ajankohdat sovitaan henkilökohtaisesti.


Erillishakujen soveltuvuushaastattelut

Kutsumme ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin erillishauissa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun, jolla arvioidaan muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta.

Koulutuskohtaiset haastatteluajat on julkaistu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutusesittelyjen yhteydessä >>


Opiskelijaksi valinta – lisätietoja