Ammattikeittiössä toimiminen, kokki  

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tutkinnon osa: Ravitsemispalveluissa toimiminen

Ammattikeittiössä toimiminen -koulutus on osatutkintotavoitteista koulutusta, jonka ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat ravitsemispalveluissa toimiminen- tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Monimuotokoulutus toteutetaan käytännönläheisesti Perho Liiketalousopiston opetuskeittiössä ja työssäoppimispaikan ammattikeittiössä työssä oppien. Koulutus sisältää myös kestävään kehitykseen ja vastuulliseen ruokapalvelualaan liittyvät verkko-opinnot.

Ravintolatyöntekijöistä on huutava pula työmarkkinoilla! Kouluttaudu osaajaksi, me annamme työllistymiseen mahdollisuuden!

KOHDERYHMÄ JA EDELLYTYKSET

Ammattikeittiössä toimiminen -koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä ammattikeittiössä.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota kokin työhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että

– opiskelija kehittää valmiuksiaan keittiötyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan

– opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työelämässä oppiminen ammattikeittiössä onnistuu

– opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon osan: Ravitsemispalveluissa toimiminen

– opiskelija työllistyy koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa kokiksi kouluttautumista.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja Perho Liiketalousopistossa.


 

Ammattikeittiössä toimiminen, kokki

Tutkinnon osaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: Ravitsemispalveluissa toimiminen

Kuka voi hakea

Suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ammattikeittiöissä. Kokeista on huutava pula työmarkkinoilla! Kouluttaudu osaajaksi, me annamme työllistymiseen mahdollisuuden!

Opintoaika

Koulutus ajalla 25.3.-31.5.2024. (Koulutuksen kesto 85 opiskelijatyöpäivää/HOKS).

Koulutus on päätoimista opiskelua.

 

Hakeminen

Hakuaika: 15.12.2023-28.2.2024

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas hakee Työmarkkinatorin nettisivujen kautta koulutusnumerolla 718411 (Työvoimakoulutus)

Opintojen aloitus

Koulutus alkaa 25.3.2024

Valinta

Esivalinta : 1.3.2024 (Teams) klo 9–12.  Valintahaastattelut 12.3.2024.


KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA

Koulutuksen toteutuksesta

Osatutkintotavoitteinen koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ammattikeittiössä.

Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa tutkinnon osien perusteiden vaatimia työtehtäviä.

Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon osan: Ravitsemispalveluissa toimiminen.

Koulutusaika: 25.3.-31.5.2024

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella. 

Lähi- ja verkko-opetuksen sisältö (25.3.-19.4.2024)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)

– Kokin työnkuva ja toimialatuntemus

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Ammattimainen työskentely ravintolakeittiössä

– Lounasruokien valmistaminen (liha-, kala- ja kasvisruoat, erityisruokavaliot, alku-, pää- ja jälkiruoat, sekä aamiainen)

– Hygieniaosaaminen, testi

– Mahdollisuus suorittaa anniskelulainsäädännön tentti

– Työelämävalmiudet ravintola-alalla

– Tarjoilun perusteet

– Ammattilaisen kädenjälki -kestävän kehityksen verkkokurssit: Johdanto kestävään kehitykseen ja Vastuullinen ruokapalveluala

Peruskoulutusjakso toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa, opetuskeittiöissä Töölön kampuksella, ravintola Perhon keittiössä (Helsinki) sekä verkossa (verkkokampus).

Työpaikalla tapahtuva koulutus, tutkinnon osien suorittaminen (22.4.-31.5.2024)

– Työpaikalla tapahtuva koulutus (työelämässä oppiminen); työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) ravintolan työvuorolistan mukaisesti.

– Tutkinnon osien näyttöjen suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä hakemus työmarkkinatorilla.

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai kunnan työllisyyspalveluihin. Paperihakemuslomake löytyy verkosta www.suomi.fi hakusanalla TEM601 tai voit noutaa lomakkeen TE-toimiston/kunnan työllisyyspalveluiden toimipisteestä.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kunnan työllisyyspalveluissa ennen hakuajan päättymistä. Ilman tunnistautumista jätetyn sähköisen hakemuksen voit myös vahvistaa soittamalla TE-palveluiden Koulutusneuvontaan (kts. Koulutusneuvonnan yhteystiedot alempaa).

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnat

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa ja jotka ovat täyttäneet 20 vuotta. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Muista siis perustella hakemuksesi hyvin! Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja kokin tehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella viikolla 11.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: koulutusasiantuntija Marjo Rajala, Perho Liiketalousopisto Oy, marjo.rajala@perho.fi, 040 183 5353.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse TE-palveluiden Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvont

Tämän koulutuksen järjestäjällä Perho Liiketalousopistolla on laajat kontaktit ammattikeittiöihin työmarkkinoilla. Kestävä tulevaisuus on tärkeänä osana Perho Liiketalousopiston toteuttamissa koulutuksissa. Tästä osoituksena Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Perho Liiketalousopistolle ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna 2022