Tietoa huoltajille

Pidetään yhteyttä

Koulun ja kodin välinen yhteydenpito auttaa huoltajia pysymään mukana opiskelijan opinnoissa ja niiden edistymisessä.

Tietoa huoltajille

Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskee kaikkia 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneitä. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes on suorittanut toisen asteen koulutuksen, joka on maksutonta parikymppiseksi.

Huoltajan valvontavastuu jatkuu, kunnes nuori on täyttänyt 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Myös koulun vastuu oppivelvollisen ohjauksen, seurannan ja valvonnan osalta on vahvistunut. Muun muassa opiskelijan uraohjaaja ja opettajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajan kanssa.

Opintokulut

Toisen asteen koulutus on maksutonta opiskelijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun 1.1.2021 jälkeen ja jatkavat opiskelua esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Oppivelvollisuus ja sen myötä lakisääteinen maksuttomuus ei koske perusopetuksen ennen 1.1.2021 päättäneitä nuoria.

Perho Liiketalousopiston opiskelijalle maksuttomia ovat

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • oppimateriaalit, joita tarvitaan opintojen aikana (opintojen alkaessa tiedotetaan kaikista oppimateriaaleihin liittyvistä asioista)
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet ja -asut
 • kaksoistutkinnossa lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy sen kalenterivuoden loppuun, jolloin täyttää 20 vuotta tai tutkintoon valmistumiseen.

Nämä opiskelijan pitää hankkia itse:

 • erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet (Urhea-linjan urheiluvalmentautuminen)
 • vapaaehtoisesta toiminnasta (esimerkiksi matkat tai vierailut) voidaan periä kohtuullisia maksuja.

OPH: Perustietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta >>

Opiskeluajat ja -lomat

Opiskeluajat ja lomat

Opintovuosi 2023–2024

Jaksot 5–8

 • 8.1.–11.2.2024
 • 12.2.–24.3. (sis. hiihtoloman vko 8)
 • 25.3.–28.4.
 • 29.4.–2.6.
 • 31.5. kevään valmistujaisjuhla

Jaksot 9

 • 3.6.–31.7.2024

Opintovuosi 2024–2025

 • Uusien opiskelijoiden aloitus 12.8.2024
 • Jatkavat opiskelijat aloittavat oman työjärjestyksensä mukaisesti.

Jaksot 1–3

 • 12.8.–22.9. 2024
 • 23.9.–10.11. (sis. syyslomaviikon 42)
 • 11.11.–20.12. (valmistumispäivä pe 20.12.)

Jaksot 4–8

 • 8.1.–9.2.2025
 • 10.2.–23.3. (sis. hiihtoloman viikolla 8)
 • 24.3.–27.4.
 • 28.4.–1.6. (valmistumispäivä 30.5.)
 • kesäjakso aikavälillä 2.6.–31.7. (sis. loma-ajan)
 

Uraohjaaja

Opiskelijat aloittavat opintonsa ryhmissä, joissa jokaisella opiskelijallamme on nimetty uraohjaaja. Heti opintojen alussa uraohjaaja suunittelee ja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tämän henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota hän seuraa ja päivittää koko opintojen ajan.

Uraohjaaja on lähiaikuinen, joka tietää opiskelijan opintoihin liittyvät asiat parhaiten. Aina kun sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä nuoresi omaan uraohjaajaan.


Wilma

Koulunkäynnin ja opintojen etenemisen seuraaminen jatkuu Wilmassa myös ammatillisissa perusopinnoissa. Wilmassa huoltajat on velvoitettu seuraamaan alle 18-vuotiaan nuoren suorituksia ja poissaoloja sekä antamaan niille selvitykset.

Onkin erittäin tärkeää, että aktivoitte mahdollisimman pian oman Wilman huoltajatunnuksenne käyttöönne. Wilma-tunnukset lähetetään huoltajille syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä. Jos tarvitset uuden tunnuksen, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Wilman kautta voi olla yhteydessä myös opinto-ohjaajiin sekä erityisopettajiin ja muihin opettajiin, joiden yhteystiedot löytyvät Wilmasta sekä täältä >>


Ohjaus ja hyvinvointi

Perho Liiketalousopistossa opiskelijoiden käytössä ovat ura- ja opinto-ohjauksen, erityisopetuksen sekä kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut.

Mikäli nuori tarvitsee erityistä tukea opintoihinsa, hänelle voidaan laatia yhdessä opiskelijan, huoltajan, uraohjaajan ja erityisopettajan kanssa erityisen tuen suunnitelma. Lisäksi panostamme vahvasti opiskelijan päivittäisen hyvinvointiin.

Muun muassa kiusaamiseen puututaan välittömästä.

Tämä kiinnittyy arvojemme mukaiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseen ja se kattaa kaikenlaisen erilaisuuden hyväksymisen – käsittäen sukupuolen, uskonnon, seksuaalisuuden, kulttuurin, kansalaisuuden, alkuperän ynnä muun erilaisuuden.

Perho Liiketalousopiston toiminnan edellytyksenä ja lähtökohtana on luoda kaikille opiskelijoille mahdollisuuden turvalliseen oppimiseen. Turvallisessa oppimisympäristössä kaikilla on lupa olla oma itsensä.


Kotiväenillat

Järjestämme Kotiväeniltoja opiskelijoiden huoltajille. Kotiväenilloissa huoltajilla on mahdollisuus tutustua  ammatillisiin perustutkintoihin, opintojen toteuttamistapoihin ja Perho Liiketalousopiston henkilöstöön ja käytänteisiin.

Kutsut kotiväeniltoihin tulevat Wilman kautta.

Kuvituskuva: tietoa huoltajille – pariskunta lähdössä vanhempainillasta

Pidetään yhteyttä myös kasvotusten – tervetuloa kampuksillemme!

Perho Liiketalousopisto pitää pintansa vertailussa

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan vuosittain kolme valtakunnallista amispalautekyselyä, joiden sisältö on yhteinen kaikille opiskelijoille ja tutkinnoille.


Tietoa huoltajille – pidetään yhteyttä!

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
pedagogisen johtoryhmän puheenjohtaja
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Katriina Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
050 366 6711
katriina.klen (at) perho.fi

Lars Eriksson, tiimi- ja kehittämisvastaava
0400 529 016
lars.eriksson (at) perho.fi