Jatkuva haku – näin haet meille

Ammatillisiin opintoihin joustavasti 24/7 läpi vuoden

Jatkuva haku on joustava reitti perustutkintoihin, kokin/tarjoilijan ammattitutkintoihin ja englanninkieliseen perustutkintoon. Hakulinkit jatkuvan haun koulutuksiin alempana!

Myös osaamista täydentäviin perustutkintojen osatutkinto-opintoihin hakeminen tapahtuu jatkuvassa haussa. Opiskelijaksi valinta >>

Haku jatkuvassa haussa 24/7 läpi vuoden

• ravintola-, matkailu- tai liiketoiminnan alan perustutkintoon

 • olet suorittanut lukion ja/tai olet ylioppilas tai sinulla on suoritettuna muita peruskoulun jälkeisiä opintoja
 • sinulla on jonkin verran työkokemusta opintoja vastaavalta alalta
 • opinnot ovat jääneet kesken ja haluat suorittaa tutkinnon loppuun tai vaihtaa koulutusalaa
 • haluat vaihtaa alaa
 • sinulla on opintoja ja/tai työkokemusta alalta, jonka tieto-taitoja haluat täydentää ja/tai tuoreuttaa – Osatutkinnot >>
 • suomen kielen taitovaatimus ravintola-alalle B1 tai vastaava, liiketoimintaan sekä matkailualalle B2

Tutustu koulutusaloihin, perustutkinnot >>


• kokin tai tarjoilijan ammattitutkintoon

 • sinulla on opintoja ja/tai työkokemusta ravintola-alalta (kokki)
 • työskentelet ravintolan asiakaspalvelutehtävissä tai sinulla on alan perustutkinto suoritettuna (tarjoilija).

Tutustu ravintola-alan lisäkoulutukseen >>


• kokin ja tarjoilijan englanninkielisiin opintoihin


Jatkuvan haun hakulomakkeiden nimetyt pdf-liitteet

 • Tutkintotodistus
 • Opintosuoritusote tai tutkintotodistuksen liite, josta näkyvät kurssit ja arvosanat
 • Suomen kielellä laadittu kuvallinen CV
 • Lukion suorittaneilta lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus
 • Peruskoulun kuluvana vuonna tai edellisvuonna päättäneiltä peruskoulun päättötodistus/10-luokka/Valma
 • Tarvittaessa kielitaitotodistus

Kutsumme jatkuvan haun hakijoita soveltuvuushaastatteluun viimeistään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Hakemus on voimassa neljä kuukautta.

Jatkuva haku – lisätietoja