Tutkinnon osat 1.8.2024 alkaen

Liiketoiminnan perustutkinto

Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinnon koodi: 331101 (merkonomi)


Pakolliset tutkinnon osat 40 osp

 • Liiketoimintaympäristössä toimiminen (25 osp)
 • Asiakaspalvelu (15 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 105 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin, finanssialaan, taloushallintoon, palkanlaskentaan tai uutuutena: HR-osaamiseen.

ePerusteissa olevia liiketoiminnan perustutkinnon valinnaisia tutkinnonosia, jotka eivät kuulu Perho Liiketalousopiston lähiopetustarjontaan, voi opiskella itsenäisesti verkossa tai työvaltaisesti.

 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Kiertotaloustoiminnot 15 osp
 • Kirjastopalvelut 15 osp
 • Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 5–15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5–15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiinperustuva tutkinnon osa 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia 1–25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Valinnaiset 9 osp

Katso myös: