PRO Johtaja

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johto-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä toimiville.

Johtaja johtaa omalla esimerkillään. Millainen johtaja olet tai haluaisit olla? Osaatko kohdata alaisesi oikealla tavalla? Miten alaisesi, kollegasi tai asiakkaasi kuvailisivat sinua?

Koulutus tarjoaa sinulle käytännön työkaluja tiimisi vastuulliseen ja menestykselliseen johtamiseen sekä tukea haastaviin tilanteisiin. Uudistat ja kehität vastuualueesi toimintaa ja tulosta. Parannat alaistesi työhyvinvointia ja jaksamista. Vain olemalla parempi johtaja.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta!


 

PRO johtaja

.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Koulutuksen hinta 400€.

Kuka voi hakea

Koulutus sopii johtajalle, asiantuntijalle tai esihenkilölle, jonka tehtäviin sisältyy oma vastuualue, jonka toimintaa ja taloutta suunnittelet, kehität ja johdat.

Opintoaika

Koulutusaika sovitaan yksilöllisesti.

Suunniteltu kesto on 1–1,5 vuotta.

 

Hakeminen

Hakuaika 11.4.–30.9.2023.

Opintojen aloitus

Koulutus alkaa 10.10.2023.

Valinta

Koulutusasiantuntija ottaa yhteyttä hakeutumisen jälkeen.


ePerusteet:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto >>


TUTKINNON SUORITTAMINEN

PRO Johtaja –koulutuksessa opiskelet ja suoritat tutkintoa yksilöllisen suunnitelman ja aikataulun mukaan. Tutkinnon suoritat omissa johtamiseen liittyvissä työtehtävissä omalla työpaikallasi.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa suoritat kolme tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa, jonka kaikki suorittavat:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista voit valita kaksi oman kiinnostuksesi mukaan:

 • Strategiatyön johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

PRO Johtaja -koulutus sisältää lähipäiviä Töölön kampuksella (10 – 14 päivää), soveltavia oppimistehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua. Saat myös käyttöösi Eduhouse a+ -verkkokurssit, joilla saat syventää omaa osaamistasi lähipäivien lisäksi koko koulutuksen ajan.


Kouluttajat

Tutustu kouluttajiimme tarkemmin tästä.


Koulutuksen sisältö

Ruksia painamalla avaat koulutuspäivän tarkemman sisällön.

Orientaatiopäivä - Kick off! Emilia Sorsa, Olli Vainio, Annarita Koli 10.10.2023

Tämän tutkintokoulutuksen tavoitteena on kehittää jokaisen osallistujan johtamisosaamista. Kehittyminen johtamistyössä koulutuksen aikana on vahvasti subjektiivinen kokemus ja itsearvioinnin paikka. Siksi starttaamme yhteisen retkemme pohdiskelemalla omaa johtajuutta juuri nyt. Tulet tarkastelemaan, missä rimasi on tällä hetkellä, jotta koulutuksen päätyttyä pystyt reflektoimaan kertynyttä oppia.

 • Opit koulutuspäivässä analysoimaan omaa toimintaasi
 • Oivallat ja ymmärrät omaa vuorovaikutuskäyttäytymistäsi johtajana koulutuspäivän jälkeen
 • Teet vuorovaikutustyylin analyysin, jonka tulokset on oivallinen työkalu oman tekemisen analysointiin

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa!

Johtamisosaamisen kehittäminen ja tutkinnon suorittaminen, Emilia Sorsa

Tullaan tutuiksi! Pienryhmissä: Odotukset? Miksi halusit lähteä koulutukseen?

Iperho-perehdytys

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 • Tutkinnon esittely & osaamisen osoittaminen ja arvioiminen työssä
 • Opiskelu oppisopimuksella käytännössä
 • Näyttöjen suunnittelu & arviointi (aloitetaan pienryhmätyöskentely)

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 12.45 Pienryhmätyöskentely jatkuu…

Klo 13.30 Annarita Koli – Johtajuus ja oman johtajuuden arviointi

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Minä johtajana Olli Vainio

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Menestyvä strategia ja toimintasuunnitelma, Katriina Klen ja Antti Isokangas 15.-16.11.2023

Vision saavuttaminen alkaa strategiasta! Koulutuspäivien aikana perehdymme yhdessä strategisen suunnittelun peruspilareihin ja upotamme kädet saveen konkreettisen strategiatyön parissa. (Katriina Klen)

Hyvä strategia auttaa yritystä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin liiketoiminnan haasteisiin sekä mahdollistaa reagoimaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Hyvin laadittu strategia auttaa lisäksi tekemään tehokkaita päätöksiä, jotka perustuvat oikein kohdennettuun tietoon.

Yrityksen strategian kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää systemaattista suunnittelua ja saumatonta tiimityötä. Siksi strategian merkityksen ymmärtäminen ja sen keskeisten osien hallinta ovat tänä päivänä erittäin tärkeä osa ammattitaitoa.

Koulutuspäivän 1. aikana opit lisää strategian määrittelyn tärkeydestä ja erilaisista lähestymistavoista strategian suunnitteluun. Pääset toteuttamaan oman työsi kannalta merkityksellisiä strategiaprosessin vaiheita ja vaihtoehtoja.

Koulutuspäivän jälkeen sinulla on selkeä kuva strategian suunnittelun vaiheista ja roolistasi strategian toteuttamisessa sekä omassa työssäsi tekemiesi päätöksien taustalle tarvittavasta tiedosta.

Koulutuspäivän 2. aikana opit laatimaan toimintasuunnitelman strategian pohjalta ja osaat asettaa realistiset mittarit strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Viestintä ei ole ainoastaan tapa kertoa yrityksen tekemisistä, vaan osa kaikkea sen toimintaa ja sen tärkeä menestystekijä. Päivien aikana tarkastellaan viestintää osana strategiaa ja toimintasuunnitelmaa, perehdytään viestinnän suunnittelun periaatteisiin ja opitaan, miksi yrityksen sisäinen viestintä on aina myös ulkoista viestintää. (Antti Isokangas)

Koulutuksen avulla

 • Ymmärrät viestinnän roolin yrityksen strategiassa
 • Sisäistät sisäisen ja ulkoisen viestinnän erot ja yhteydet
 • Saat valmiuksia yrityksesi viestinnän suunnitteluun osana strategiaa ja toimintasuunnitelmaa

Koulutuspäivän 1. ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa strategiapäivään! (Katriina Klen)

Strategiapolku alkaa: ymmärryksen luominen

Strategian perusteet ja ennakkotehtävän käsittely

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Matka jatkuu strategiapolulla: näkemyksen vahvistaminen

Strategian suunnitteluprosessi ja harjoitukset

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Viestinnän rooli yrityksen strategiassa (Antti Isokangas)

– Viestinnän tavoitteet ja mittarit

– Viestinnän suhde markkinointiin, vastuullisuuteen ja muihin toimintoihin

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Viestinnän rooli operatiivisessa liiketoiminnassa

– Sisäinen viestintä

– Ulkoinen viestintä

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspäivä 2. ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa! Viestinnän suunnittelu (Antti Isokangas)

– Viestintäsuunnitelman rooli

– Viestintäsuunnitelman laatiminen

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Strategian viestiminen

Johtajan viestintä

– Mielipidejohtajuus johtamisen työkaluna

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Kohti käytäntöä strategiapolulla: Toimintasuunnitelman laatiminen (Katriina Klen)

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Onnistunut matka strategiapolulla: Seuranta ja mittarit

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Talouden johtaminen - Johta taloutta, tee tulosta, Totte Repo 23.-24.1.2024

Talouden johtaminen- Johda taloutta, tee tulosta

Talouden johtamista lähestyt oman organisaatiosi tai johtamasi liiketoiminnan lukuihin perehtymällä ja pilkkomalla ne ymmärrettävään muotoon. Nykytilan kartoittaminen antaa avaimet tulevaisuuden suunnitteluun.

Koulutuksessa kerrataan tuloslaskelman ja taseen rakennetta ja pysähdytään tarkastelemaan niiden sisältöä.Tutkitaan kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttavia tekijöitä. Vahvistetaan osaamistasi kassavirran hallintaan, ennen kuin se hallitsee kaikkea tekemistä. Talouden tunnusluvut otetaan myös käsittelyyn kilpailija-analyysin tukemana.

Käsitellyn teorian pohjalta laadit budjetin seuraavaa taloudellista tarkastelujaksoa varten ja räätälöit itsellesi sopivimmat työkalut budjetin seurantaa varten.

Voit myös antaa laajemman näytön rakentamalla organisaatiollesi talouden kehittämisen suunnitelman. Samalla otat kantaa toimintaympäristön muutoksiin ja valitset tarvittavat toimijat suunnitelmasi toteuttamiseksi.

Koulutuspäivien sisältö

Koulutuksen teoriaosuudessa tullaan kertaamaan talouden tunnuslukuja ja laskentakaavoja, mutta myös pohtimaan sitä mihin osa-alueisiin sinä voit oikeasti vaikuttaa. Otetaan kynät tai excelit esiin ja kartoitetaan nykytilannetta, jotta voidaan pohtia myös tulevaa.

Koulutuspäivien aikana tulet oivaltamaan, miten johtamallasi liiketoiminnalla menee numeroiden perusteella. Harjoitteiden aikana tärkein tehtäväsi on käyttää aikaa oman organisaatiosi tunnuslukujen parissa. Liiketoiminnan kannattavuuden ymmärtämistä helpottaa, kun tehdään vertailua muutaman kilpailijan lukujen kanssa.

Jos numerot eivät vielä ole olleet sinun intohimosi, niin voivatko ne olla? Kaikki eivät puhu tasetta työksesi, mutta hyvässä ryhmässä pääset sparrailemaan senkin ymmärtämistä paremmin.

Saat mukaasi työkaluja numeroiden tulkitsemiseen, budjetointiin ja kassavirran hallintaan. Toivottavasti sisälläsi syttyy edes pieni rakkaus numeroita kohtaan.

Koulutuspäivän ohjelma 23.1.2024

Klo 9.00 Tervetuloa!

Talouden peruskäsitteet ja terveyskolmio

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Tuloslaskelman salat

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Taseen tulkintaa ja tunnuslukuja

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Kilpailija-analyysin työkalut

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspäivän ohjelma 24.1.2024

Klo 9.00 Tervetuloa!

Budjetoinnin taustaa

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Budjetoinnin perusteet

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Syventyminen kassabudjetin saloihin

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Budjetoinnin seurantatyökalut ja oheistus näyttötehtävään

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Johtamisen juridiikka ja työoikeus, Petri Vainio 14.-15.2.2024

Johtamisen juridiikka ja työoikeus

Yrityksen toimintaa työnantajana, henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet viranomaisnormit sekä soveltuvat työehtosopimukset. Tavoitteena on tarjota sinulle vahva kokonaiskäsitys henkilöstöjohtamiseen ja esihenkilön toimintaan vaikuttavasta lainsäädäntöympäristöstä sekä TES- ja työsopimusoikeuden käytännön asioista. Pureudumme myös työnantajan sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin ja keskeisiin esihenkilötyössä huomioitaviin juridisiin asioihin. Työntekijöiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset, henkilötietojen suojaamisen liittyvät säännöt ja toimintatavat sekä työsuhteen päättämisvaiheen oikeudelliset kysymykset ovat lisäksi ohjelmassa.

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana keskitymme:

 • työntekijöiden rekrytointiin vaikuttaviin pelisääntöihin ja hyviin käytänteisiin
 • työsopimuksen laatimisessa huomioitaviin juridisiin asioihin käytännönläheisesti
 • työsuhteen muutostilanteiden hallintaan
 • työsuhteen aikaisiin työnantaja- ja työntekijävelvoitteisiin.

Toisena koulutuspäivänä aikana syvennymme:

 • tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksiin työnantajan ja esimiehen näkökulmasta
 • henkilötietojen suojaan liittyviin sääntöihin ja hyviin menettelytapoihin
 • case-pohjaisesti ongelmatilanteisiin ja niiden ratkomiseen esihenkilötyössä
 • työsuhteen päättämisen kysymyksiin ja menettelytapoihin (henkilökohtaiset päättämisperusteet).

Tavoitteena on, että koulutuspäivien jälkeen:

 • hallitset rekrytointitilanteiden oikeudelliset reunaehdot ja hyvät menettelytavat
 • saat käytännön työkalupakin sopimusten tekemiseen ja muutostilanteisiin erityisesti henkilöstöasioissa
 • hahmotat hyvin juridisen kokonaiskuvan työnantajan ja esihenkilöiden toiminnalle sekä osaat reagoida ongelmatilanteisiin
 • tunnistat oikeat menettelytavat henkilötietojen käsittelyn sekä henkilöstön yhdenvertaisuuskysymysten osalta
 • omaat perusvalmiudet toimia oikein ja tarvittaessa hakea apua työsuhteiden päättämistilanteissa.

Koulutuspäivän ohjelma

I koulutuspäivä

Klo 9.00 Tervetuloa!

Rekrytoinnin pelisäännöt ja hyvät käytännöt

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Työsopimuksen laatiminen juridisesta näkökulmasta

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Muutostilanteet työsuhteessa

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Työnantajan ja työntekijän velvoitteet työsuhteessa

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

II koulutuspäivä

Klo 9.00 Tervetuloa!

Tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu työssä – esihenkilön ja työnantajan näkökulma

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Henkilötietojen suojaus – säännöt ja hyvät menettelytavat

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Ongelmatilanteet ja ratkaisut esihenkilötyössä

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Työsuhteen päättäminen ja menettelytavat – henkilöön perustuva työsuhteen päätäminen

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Ihmisten johtaminen ja työntekijäkokemus, Olli Vainio 12.3.2024

Ihmisten johtaminen ja työntekijäkokemus

Ihmisten laadukas johtaminen on kohtaamista. Työntekijäkokemus rakentuu monesta erilaisesta osakokonaisuudesta, joista yksi merkittävimmistä on vuorovaikutussuhde oman lähijohtajan kanssa. Koulutuspäivässä otetaan ensin laaja kuva modernin työelämän viestintään ja johtamisen viestintähaasteisiin, minkä jälkeen käydään läpi tarkemmin erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa johtamisviestintää ja -vuorovaikutusta.

Kaipuu ja tarve inhimilliselle kohtaamiselle on kaikilla olemassa. Työelämässä tämä tarve tuntuu olevan kasvamaan päin. Viimeistään nyt kannattaa olla äärimmäisen kiinnostunut siitä, miten omassa johtamiskäyttäytymisessä toteutuu hyvä vuorovaikutus johdettavien kanssa.

 • Opit koulutuspäivässä omasta johtamiskäyttäytymisestäsi yllättäviä asioita
 • Oivallat ja ymmärrät koulutuspäivässä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana laadukasta johtamistyötä
 • Saat työhösi konkreettisia malleja laadukkaiden vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen.

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa! Modernin työelämän (johtamis)viestintähaasteita

 • kokemuksia ja keskustelua johtamisen viestintähaasteista
 • ratkaisumalleja ja vinkkejä johtamistyöhön

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Johtaminen viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta

 • Johtamisviestinnän teoria LMX
 • teorian soveltaminen käytännön johtamistyöhön

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Lähijohtajan vuorovaikutusosaaminen

 • Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen
 • Johtamistyön vuorovaikutustaidot

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Erilaiset vuorovaikutusilmiöt johtamistyössä

 • Sosiaalinen tuki
 • Palautetaidot
 • Konfliktien hallinta ja ratkaiseminen
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulma palvelevaan ja valmentavaan johtamiseen

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Työntekijäkokemus ja onnistumisen johtaminen, Annarita Koli 13.3.2024

Työntekijäkokemus ja onnistumisen johtaminen

Yhä kovenevassa kilpailussa erinomainen työntekijäkokemus ratkaisee organisaation menestyksen. Työntekijäkokemuksen kautta sitoutat parhaat tekijät organisaatioon ja luot erottuvan asiakaskokemuksen. Erinomaisen työntekijäkokemuksen perusta luodaan työn arjessa: sujuvassa työssä ja onnistumisen johtamisella.

Tässä koulutuspäivässä saat askelmerkit erinomaisen työntekijäkokemuksen rakentamiseen työn arjessa. Opit, mistä erinomainen työntekijäkokemus syntyy ja miten siihen voidaan vaikuttaa johtamisen keinoin ja työtä kehittämällä. Pohdimme, mitä on onnistumisen johtaminen ja mitä se tarkoittaa omalla työpaikalla.

Koulutus sisältää inspiroivia luento-osuuksia, havainnollisia esimerkkejä, ryhmäkeskusteluja ja käytännön harjoituksia. Käyttöösi jää työkalupakki, jota voit jatkossa hyödyntää työntekijäkokemuksen kehittämisessä omassa organisaatiossasi.

 • Opit erinomaisen työntekijäkokemuksen johtamisen perusteet
 • Ymmärrät, mistä työntekijäkokemus syntyy ja mikä merkitys sillä on yrityksen kilpailukyvyn kannalta
 • Saat työkalut työntekijäkokemuksen kehittämiseen työn arjessa
 • Rakennat työntekijäkokemuksen kehityssuunnitelman omalle työpaikallesi

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa! Työntekijäkokemus organisaation menestystekijänä – mitä ja miksi?

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Työntekijäkokemus ja onnistumisen johtaminen

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Työntekijäkokemuksen kehittämisen työkalupakki

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Työntekijäkokemuksen kehityssuunnitelma omalle työpaikalle

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Vaikuttava ja valmentava johtaminen, Laura Pettilä 9.4.2024

Valmentava johtaminen

Valmentavasta johtamisesta ja kyvystä coachata on tullut luonteva osa johtamisen kehittämistä, koska menetelmä toimii. Tiedämme johtamisen haasteet, resurssiongelmat ja eri kriisit. Valmentavassa johtamisessa taito kysyä, kuunnella ja kannustaa auttaa hektisessä arjessa asioiden ja muutosten sisäistämistä, koska se perustuu ihmisen kykyyn oivaltaa asiat itse. Valmentava johtaminen lisää henkilöstön pitovoimaa ja tukee esihenkilöä moninaisuuden johtamisessa.

Koulutuspäivänä aikana harjoitellaan valmentavaa johtamista myös käytännössä, mm. GROW-mallia hyödyntäen.

 • Oivallat moninaisuuden hyödyn omassa johtamisessasi, tunnistaen omat vahvuutesi
 • Ymmärrät valmentavan johtamisen merkityksen ja hyödyt
 • Opit käyttämään valmentaa johtamisesta työssä ja elämässä

 Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa! Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Moninaisuuden johtaminen, itsensä johtaminen

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Valmentavan johtamisen merkitys

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Valmentava johtaminen käytännössä

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Prosessien johtaminen ja kehittäminen, Teemu Koho 15.5.2024

Mikä on prosessi? Miten prosesseja mitataan? Miten prosessia kehitetään paremmiksi? Prosessien merkitys liiketoiminnassa menestymiseen?

Koulutuspäivän aikana pohditaan, miksi prosesseja pitää olla ja mitä niillä saavutetaan. Kuullaan käytännön esimerkkejä prosessien käyttämisestä.  Koulutuspäivään valmistaudutaan miettimällä omasta työstä jonkin itselle tärkeän prosessi, joka käydään läpi päivän aikana.

Pinnalla ovat organisaation itseohjautuvuus ja toisaalta myös kehityskyky ja luovuus.

Miten prosessit auttavat itseohjautuvuuden tukena? Entä estävätkö prosessit luovuuden kautta kehittämisen?

Kehittäminen on luovaa, miten prosessit voivat tukea luovuutta ja uuden kehittämistä? Onko turhia prosesseja, jotka hidastavat tai jopa estävät tekemistä? Erityisesti haastavassa taloustilanteessa keskiöön nousee toiminnan tehokkuus ja toisaalta yritystoiminnan ketteryys. Oikein ajateltuna ja johdettuna prosessit voivat lisätä ketteryyttä ja mahdollistaa mm. nopeat kokeilut sitten, että ne ovat myös mitattavissa.

 • Ymmärrät prosessien hyödyt ja tärkeyden oman työn tukena.
 • Oivallat miksi prosesseja kannattaa käyttää ja mikä niiden hyöty on?
 • Ymmärrät dokumentoinnin tärkeyden ja miten eri tavoin voin kuvata prosesseja
 • Saat erilaisia työkaluja prosessien kuvaamiseen.
 • Saat prosessin kehittämisen perusymmärryksen Lean -mallia soveltaen
 • Saat käytännön esimerkkejä prosessien hyödyntämisestä mm tapahtumaliiketoiminnan johtamisesta

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa prosessi!

-mikä on prosessi, miten prosessia voidaan kuvata?

-mitä prosesseilla tavoitellaan, miksi niitä käytetään?

-miten prosessia voidaan mitata?

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Oma prosessi

-oman prosessin esittely ”Mitä jos minulla ei olisi työssäni käytössä tätä prosessia?”

-mitä tietoja tai mittareita saa irti valitsemastasi prosessista, kuinka prosessi tukee työtäsi

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Prosessin luominen ja kehittäminen

-Lean -ajattelu prosessin kehittämisen pohjana

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Prosessin omistajuus

-prosessin kehittämisen malli ja vastuuttaminen; prosessin omistajuus

-prosessin seuranta ja dokumentointi

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Vastuullisuus, viestintä ja asiakaskokemus, Olli Vainio ja Antti Isokangas 17.9.2024

Vastuullisuus, viestintä ja asiakaskokemus Hyvin hoidetut suhteet työpaikalla vaikuttavat työskentelyilmapiiriin. Tällä on luonnollisesti välitön vaikutus siihen, millainen mielikuva organisaatiosta välittyy asiakkaiden suuntaan. Tutustutaan koulutuspäivässä erityisesti työhön sitoutumisen malliin ja keinoihin työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseksi. Sitoutunut työntekijä antaa itsestään hiukan enemmän kuin pyydetään ja tällä on vaikutusta myös asiakasrajapinnassa. (Olli Vainio)

 • Opit koulutuspäivässä mitä työhön sitoutuminen tarkoittaa ja miten sitä vahvistetaan
 • Oivallat ja ymmärrät koulutuspäivässä millä keinoin johtaja voi vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja miksi se on tärkeää
 • Saat työhösi konkreettisia oppeja työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseksi.

Yrityksiin ja niiden liiketoiminnan vastuullisuuteen kohdistuu jatkuvasti enemmän vaatimuksia – ei ainoastaan asiakkailta ja muilta ulkoisilta sidosryhmiltä, vaan myös yrityksen omalta henkilöstöltä. Päivän aikana puhutaan vastuullisuuden ja vastuullisen viestinnän roolista hyvän työntekijäkokemuksen ja sen myötä myös onnistuneen asiakaskokemuksen rakentamisessa. (Antti Isokangas)

Koulutuksen avulla

  • Ymmärrät viestinnän ja vastuullisuuden roolin osana asiakaskokemusta
  • Sisäistät hyvän työntekijäkokemuksen roolin onnistuneen asiakaskokemuksen synnyssä
  • Saat valmiuksia asiakaskokemusta tukevan vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9. Tervetuloa! (Antti Isokangas)

Viestinnän rooli strategiassa

Viestinnän rooli operatiivisessa liiketoiminnassa

– Sisäinen viestintä

– Ulkoinen viestintä

– Viestinnän suhde markkinointiin, vastuullisuuteen ja muihin sivuaviin toimintoihin

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 Viestintä, vastuullisuus ja asiakaskokemus

Työntekijäkokemuksesta asiakaskokemukseen

Mielipidejohtajuus työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen työkaluna

Klo 12.00 Lounas

Klo 13.00 Purku ja oivallukset

 • Mitä ajatuksia Antti Isokangas herätti?
 • Mitä viedään käytäntöön?

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 Työhön sitoutuminen

 • Työhön sitoutumisen malli
 • Työhön sitoutumisen tukeminen johtamisen näkökulmasta
 • Miten hoidetaan työyhteisön hankalat tilanteet tai ”hankala tyyppi”?

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Päätösjakso, kouluttajana Olli Vainio ja tutkinnon ohjaajana Emilia Sorsa 22.10.2024

Viimeisessä koulutuspäivässä jokainen johtaja pääsee ääneen kertomaan kokemuksensa ja reflektoimaan omaa osaamistaan sekä sen kehittymistä koulutusohjelman aikana.

 1. Pääset jakamaan omat onnistumisesi muiden kanssa
 2. Kuulet toisten opiskelijakollegoiden kokemukset ja onnistumiset koulutuksen ajalta
 3. Otat tutkinnon kokonaisuuten haltuusi

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa!

Ohjausta – tutkinnon suorittamisen viimeiset stepit

Oma tarinasi johtajana – miten tästä eteenpäin

Klo 10.30 Tauko

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 Oma tarinasi johtajana – miten tästä eteenpäin

Klo 14.30 Tauko

Klo 15.45 Purku ja oivallukset koulutuksen aikana

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy!

Koulutus toteutaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on omalla työpaikalla johtamistehtävien harjoittelussa ja kehittämisessä. Oppimista täydentävät lähiopetus, virtuaalivalmennukset, soveltavat oppimistehtävät ja itsenäinen verkko-opiskelu.

PRO Johtaja -koulutus on rakennettu yhteistyössä asiantuntijoiden, asiakkaiden, johtajien ja johdettavien kanssa vastaamaan entistä täsmemmin kestävän tulevaisuuden johtamisosaamisen vaatimuksiin kaikista näkökulmista.

Palautetta PRO johtaja -koulutuksesta

 • ”Koulutus oli hyvä, kouluttajat ammattitaitoisia, opiskeluympäristö oli viihtyisä ja asiat toimivat sujuvasti.”
 • ”Arvostan ja suosittelen Perho Liiketalousopistoa! Kiitos.”
 • ”Lämmin kiitos Heidi Malinille ammattitaitoisesta ja lempeästä ohjauksesta.”
 • ”Kiitos hienosta tutkinnon ohjauksesta ja tutkinnon sisällöstä.”
 • ”Kiitos antoisille lähijaksoille, niistä sai itselleen paljon eväitä reppuun. Ns. esiintymisjaksoja olisi voinut olla enemmänkin, mutta ymmärrän, että resurssit ja lähijaksojen määrä on rajallinen.”

PRO johtaja – lisätiedot

Emilia Sorsa, koulutusasiantuntija
040 774 7530
emilia.sorsa (at) perho.fi