Perustutkinnot

Ammatillinen peruskoulutus – tekemällä oppien ammattiin

Yhteishaku suoraan peruskoulusta 20.2.–19.3.2024.
Muu opinto- tai työkokemustaustaisiin opintoihin jatku haku 24/7 läpi vuoden.

Perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet sekä myös erikoistuneempi ammattitaito vähintään yhdellä alansa osa-alueella. Hyvällä perustutkinnolla voi myös päästä ammattikorkeaan ilman pääsykoetta. Ammattikorkeaopinnot voi aloittaa jo osana perustutkintoa.

Kuvituskuva: opettaja halaa valmistujaistilaisuudessa perustutkinnosta valmistunutta opiskelijaa

Tule siksi, mikä haluat olla. Vastuullinen ravintola-, matkailu- tai liiketoiminnan alan ammattilainen – myös urheilijan kaksoisuralle

Perustutkinnosta valmistut tekemällä oppien ammattiin. Nyrkkisääntönä on, että ammatillisessa koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Tutkintoa vastaava opinnoissa, töissä tai vaikka harrastuksissa aiemmin hankittu osaaminen voidaan katsoa jo suoritetuiksi opinnoiksi, mikä luonnollisestikin lyhentää opiskeluaikaa. Esimerkiksi lukion suorittaneen opintoaika on jo kättelyssä vähintään vuoden lyhyempi kuin suoraan peruskoulusta opiskelemaan tulleen.

Ammatilliset opinnot voi suorittaa osin tai kokonaan työvaltaisesti koulutus- ja/tai oppisopimuksella. Oppilaitoksessa hankittavaa osaamista ovat esimerkiksi viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä erilaiset ammatilliset sisällöt.

Peruskoulupohjaisilla Urhea-linjoillamme ammattiin opiskeluun voi yhdistää huippu-urheilun sekä myös lukio-opintoja Mäkelänrinteen lukiossa toteutettavassa Sporttikaksari-kaksoistutkinnossa.

Ammatin lisäksi tavoitteenasi voi olla myös ylioppilastutkinto, johon voit opiskella saman aikaisesti perustutkinnon kanssa (kaksoistutkinto).

Meillä osana perustutkintoa on myös mahdollista aloittaa ammattikorkeakouluopinnot väyläopintoina, jotka nopeuttavat ruokatuotannon johtamisen, matkailun liikkeenjohdon tai liiketalouden tradenomin opintoja jopa vuodella.


Matkailualan perustutkinto uudistuu – osaamisalat poistuvat 31.7.2024, jonka jälkeen aloitetuista opinnoista valmistuvien tutkintonimike on matkailun asiakaspalvelija.


 

Perustutkinnot

Kuka voi hakea

Vähintään peruskoulun oppimäärän suorittanut.

Urheilijakoulutukseen edellytetään myös urheilijataustaa.

Opintoaika

Peruskoulupohjaiset noin 3 vuotta, muut noin 2 vuotta.

Aiemmin hankittu tutkintoa vastaava osaaminen lyhentää opiskeluaikaa.

 

Hakeminen

Yhteishaku:
Peruskoulusta ja TUVA-opinnoista suoraan perustutkintoon hakeville yhteishaku keväisin. Jos ei tule valituksi suoraan yhteishaussa, voi hakea jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku:
Lukio- ja muu opinto-/työkokemuspohjaisiin perustutkintoihin jatkuva haku 24/7 läpi vuoden.

Opintojen aloitus

Yhteishaussa hakeneet: elokuu.

Jatkuva haku: opintojen lähimmät startit >>

Ei pääsykoetta

Jatkuvassa haussa hakeneille soveltuvuushaastattelu >>

Urheilijakoulutukseen hakeneille urheilijahaastattelu.


Opiskele oleellinen

Opiskelu meillä on monimuotoista. Opintoihisi sisältyy opiskelua verkossa ja työelämässä oppimista sekä lähiopetusta. Lisäksi perustutkintojemme sisällä on mahdollista tehdä yksilöllisiä valintoja muun muassa valinnaisista tutkinnon osista tai ottaa osaksi tutkintoa osan muista perustutkinnoista.

HOKSaten opintoihin

Opintojen alussa sinulle suunnitellaan omia tavoitteitasi vastaava opinto- ja tutkintopolku laatimalla henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon sisältyy henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Lisäksi voit osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin OPVA-opintoihin.

Pe­rus­tut­kin­to (180 osaa­mis­pis­tet­tä) muo­dos­tuu yh­tei­sis­tä tut­kin­non osis­ta (35 osaa­mis­pis­tet­tä) ja am­ma­til­li­sis­ta tut­kin­non­o­sis­ta (145 osaa­mis­pis­tet­tä). HOKSissa myös mahdollinen aiemmin hankkimasi osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa, jolloin opintoaika lyhenee.

Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa aikaisempien peruskoulun jälkeisten opintojen (myös keskenjääneiden) perusteella sekä työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisen perusteella. Esimerkiksi lukio-opinnot lyhentävät opintoaikaa noin vuodella.

Perustutkinnon ammatillisen osaamisen arviointi tapahtuu osoittamalla ammattitaito näytöillä käytännön työtehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa myös kokonaan työvaltaisesti koulutus- tai oppisopimuksella.


Perustutkinnolla voi myös täydentää osaamistaan

Ammatillisista perustutkinnoista voi suorittaa vain yhden tai useamman tutkinnon osan, kun haluaa syventää/laajentaa alan osaamista.


Perustutkinnot – lisätietoja