Visio, missio, arvot ja strategia

Vastuullinen ja kestävä koulutus

Perho Liiketalousopisto on Helsingissä Malmilla, Töölössä ja verkossa sekä Urhea-kampuksella toimiva yksityinen ravintola-, matkailu- ja luonto-alojen sekä liiketoiminnan ammatillinen oppilaitos ja valtakunnallinen urheiluoppilaitos.

Perholaiset ovat työnantajien ykkösvalintoja ja työllistyvät 100 %:sti

VISIOLUPAUKSEMME

Parhaat eväät tulevaisuudentaitajille.

Perho Liiketalousopistostosta valmistuneet ovat työnantajien ykkösvalintoja ja työllistyvät 100 %:sti.


MISSIOMME

Luomme menestyksen mahdollisuuksia.

Koulutamme toimialojemme tarpeeseen ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia. Varmistamme opiskelijoidemme työllistymisen ja urakehityksen. Toimintamme on vaikuttavaa, vastuullista ja merkityksellistä.


ARVOMME

Arvot ohjaavat toimintaamme ja vastuullisuustyötämme.

Rohkea

Kyseenalaistamme rohkeasti toimintatapojamme työelämän näkemysten ja muun ennakointitiedon perusteella.

Hyödynnämme innovatiivisesti uutta teknologiaa. Katsomme eteenpäin kehittäen aktiivisesti ja ketterästi tulevaisuuden työelämää.

Uskallamme kokeilla ja oppia kaikista kokemuksista.

Vastuullinen

Olemme juuristamme ylpeä sekä välittävä ja turvallinen opiskelu- ja työyhteisö. Hoidamme esimerkillisesti talouttamme ja yhteiskuntaa uudistavaa tehtäväämme.

Tarjoamme opiskelijoillemme ammattitaidon ja työelämäosaamisen sekä varmistamme heidän työllistymistään ja urakehitystään.

Edellytämme vastuullisuutta työntekijöiltämme, opiskelijoiltamme ja yhteistyökump- paneiltamme. Edistämme toiminnallamme kestävää tulevaisuutta sekä yhdenvertaisuutta.

Palveleva

Yhdessä kehitämme ja koulutamme palveluosaamista työelämän tarpeisiin.

Perholaisina kohtaamme ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti jokaisen ihmisen.

Kehitämme jatkuvasti omaa palveluosaamistamme ja ammattitaitoamme.

Innostava

Opetamme ja ohjaamme opiskelijoitamme hyvinvoivassa yhteisössä, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Kouluttamamme palvelualojen ammattilaiset erottuvat työelämässä. He ovat osaavia ja työyhteisössä toiset huomioonottavia ammattilaisia.

Olemme avoimia uusille ideoille ja keskusteluille. Aktiivinen toiminnan kehittäminen ja parantaminen varmistaa tulevaisuuden työntekijöiden menestymisen.


PÄÄSTRATEGIA

Oppimisen ja kasvun strategia

Jatkamme rohkeaa koulutustarjontamme kehittämistä vastaamaan kestävän tulevaisuuden työelämätaitoja. Säilytämme laadun ja kestävän kehityksen johtajan asemamme sekä lisäämme vaikuttavuuttamme

>> Brändistrategia
>> Ympäristöstrategia
>> Henkilöstöstrategia
>> Taloustrategia