Tutkinnon osat (ennen 1.8.2024 alkaneet opinnot)

Liiketoiminnan perustutkinto

Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinnon koodi: 331101 (merkonomi)


Pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen, taloushallinto-osaaminen tai finanssiosaaminen.

ePerusteissa olevia liiketoiminnan perustutkinnon valinnaisia tutkinnonosia, jotka eivät kuulu Perho Liiketalousopiston lähiopetustarjontaan, voi opiskella työvaltaisesti työelämässä oppimisen jaksoilla.

 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Markkinointiviestintä ja sisällön tuotanto
 • Finanssipalvelut
 • Kirjanpito
 • Palkanlaskenta
 • Laskutus ja reskontra
 • Tilinpäätöskirjaukset
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Myynti
 • Palvelumuotoilu
 • Projektissa toimiminen
 • Tapahtumatuotanto
 • Henkilöstön tukipalvelut
 • Työhyvinvointi
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Logistiikkapalvelut
 • Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut
 • Kirjastopalveluissa toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Valinnaiset 9 osp

Katso myös: