Ammatillinen perustutkinto

Tekemällä oppien ammattiin

Ammatillinen perustutkinto tarjoaa perusosaamisen koulutusalalansa tehtäviin. Kaikki tutkintoon kirjattava ammatillinen osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa, joissa sitä myös arvioidaan.

Pe­rus­tut­kin­to (180 osaa­mis­pis­tet­tä) muo­dos­tuu yh­tei­sis­tä tut­kin­non osis­ta (35 osaa­mis­pis­tet­tä) ja am­ma­til­li­sis­ta tut­kin­non­o­sis­ta (145 osaa­mis­pis­tet­tä). Perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet sekä myös erikoistuneempi ammattitaito vähintään yhdellä alansa osa-alueella.

Perustutkinnolla voi hankkia myös lisäosaamista

Jatkuvassa haussa hakeneet (lukio-/muu opinto- tai työelämätausta) voivat suorittaa ammatillisesta perustutkinnosta myös vain osan tai osia ja syventää/laajentaa aiemmin hankkimaansa alan osaamista. Opinnot voidaan järjestää joustavasti sopimaan elämäntilanteeseesi, joko lähiopetuksessa, monimuoto-opintoina, oppisopimuksella tai työvaltaisesti.

Miksi myös lukiosta kannattaa hakea ammatilliseen perustutkintoon?

 • Lukio-opinnoista hyväksiluetaan noin vuosi perustutkinto-opinnoista. Opintojen kestoksi jää näin vain 1–2 vuotta.
 • Pääset nopeasti työelämään – jo opintojen aikana.
 • Tutustut alaan: onko se minulle oikea – haluanko jatkaa samalle alalle korkea-asteen opintoihin?
 • Voit hakea perustutkinto-opintoihin opintotukea. Saamasi opintotuki ei vaikuta mahdollisten jatko-opintojesi opintotukikuukausien määrään korkea-asteella.
 • Perustutkinnon suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen korkeakouluhaussa.
 • Voit hakea tradenomi-*/restonomikoulutukseen myös pelkällä ammatillisella perustutkinnolla
 • Merkonomin opintoihin voit sisällyttää Haaga-Helian tarjoamia väyläopintoja 15 osp ja edistää näin amk-opintoja jo samaan aikaan perustutkinto-opintojen kanssa.**
 • Väyläopinnoissa voit suorittaa kokkiopintojen aikana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden restonomiopintoja 55 osp ja hakeutua jatkamaan amk-opintoja suoraan toiselle vuosikurssille.
 • Ravintola- ja catering -alan perustutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisinä Restaurant Cook -päivä- tai oppisopimusopintoina.
 • Urhea-linjalla mahdollisuus yhdistää muun muassa liiketoiminnan lukiopohjaiset ammatilliset opinnot ja huippu-urheilu.***

* ** *** Ylioppilaspohjaiseen liiketoiminnan perustutkintoon ja ylioppilaspohjaiselle Urhea-linjalle voi hakea vain  jatkuvassa haussa.

Kuvituskuva: opettaja halaa valmistujaistilaisuudessa perustutkinnosta valmistunutta opiskelijaa

Tule siksi, mikä haluat olla. #perholainen

Koulutusalat Perho Liiketalousopistossa


Eri työtehtäviin erikoistavat koulutusalojen osaamisalat

 • Ravintola- ja catering-ala: ruokatuotanto (kokki) ja asiakaspalvelu (tarjoilija)
 • Matkailuala: matkapalvelujen myynti (matka-asiantuntija), matkailupalvelut (matkailupalvelujen tuottaja), majoituspalvelut (vastaanottovirkailija)
 • Liiketoiminta (merkonomi)
 • Urhea-linja – huippu-urheilun voi yhdistää kaikkiin koulutus- ja osaamisaloihin