Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Merkonomiksi valmistavilla liiketoiminnan opinnoilla sekä niitä fiksusti tukevalla työelämässä oppimisella hankittu käytännönläheinen osaaminen on haluttua valuuttaa tehtävissä, joissa on osattava tarttua myös toimeen.

Valinnaisilla tutkinnon osilla luot omanlaisesi merkonomin tutkinnon. Omista tutkinnonosavalinnoistasi riippuen voit suuntautua esimerkiksi asiakaspalveluun ja markkinointiin, kaupan alaan, b2b-myyntiin, finanssialan asiakasneuvontaan, kirjanpitoon jne. 

Voit suorittaa koko tutkinnon tai osan/osia siitä – poimi itse parhaat palat! Opinnoilla voit siis hankkia alan osaamisen nollasta sataan tai täydentää osaamistasi haluamillasi tutkinnon osilla. Jos toimit jo liiketoiminnan osaamista vaativissa tehtävissä, mutta sinulla ei ole pätevyyttä, voit hankkia sen sujuvasti myös työn ohessa.

Jatkuvan haun opiskelijat tarvitsevat opintoja varten läppärin tai pöytätietokoneen.

Liiketoiminnan perustutkinto tiivistetysti

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkinnon osat >>
Tutkintonimike: Merkonomi
Pohjakoulutus: Peruskoulu- tai lukio-/muut opinnot ja/tai työkokemus
Koulutuksen laajuus: 180 osaamispistettä
Opintojen aloitus: yhteishaussa opiskelijoiksi valittujen opinnot alkavat elokuussa. Jatkuvassa haussa valittujen opintojen aloitusajankohta on yksilöllinen.
Suunniteltu kesto: Yksilöllinen. Peruskoulupohjaiset opinnot noin 3 vuotta.
Lukion, muun ammatillisen tutkinnon suorittaneilla ja/tai pitkän työkokemuksen hankkineilla opintojen kesto on hyvin yksilöllinen, keskimäärin noin vuosi.
Opintojen muoto: Määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).
Työelämässä oppiminen: 
Suomessa tai ulkomailla
Opetuskieli:
Suomi
Kampus:
Pääkampus on Malmi, mutta opintoja voi olla myös Töölön kampuksella. Jos haet kaksoistutkintoon, voit valita pääkampukseksi joko Malmin tai Töölön.
Pääsykoe: Ei (yhteishaku). Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Urheilijastatuksella hakevat kutsutaan urheilijahaastatteluun.
Kielikoe: Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi, selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus liiketoiminnan perustutkintoon hakeville on B2.1.


Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Yhteishaku keväisin

Jos olet juuri päättänyt tai päättämässä peruskoulun, hae liiketoiminnan perustutkintoon (myös kaksoistutkinto) yhteishaussa. Opinnot alkavat elokuussa. Yhteishaussa hakeneille ei ole pääsykoetta tai soveltuvuushaastattelua.

Liiketoiminnan peruskoulupohjaisen perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona (perustutkinto ja lukio-opintoja). 

Jos et tullut valituksi suoraan yhteishaussa, voit hakea meille jatkuvassa haussa.

Lisätietoa yhteishausta >>

Jatkuva haku koko ajan

Jos olet jo suorittanut toisen asteen (lukio, ammatilliset opinnot) tai korkeakoulututkinnon tai sinulta ovat jääneet opinnot kesken ja/tai sinulla on työelämäkokemusta, hae jatkuvassa haussa.

Jos olet hankkinut liiketoiminnan työkokemusta/sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa opinnot myös oppi- tai koulutussopimuksella.

Sähköiseen hakemukseen, jonka löydät myös Opintopolku.fi:stä, tulee liittää kaikki aikaisemmat koulu- ja työtodistukset. Kutsumme hakijoita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun.

Lisätietoa jatkuvasta hausta >>

Ammattikorkeakouluun voi hyvällä perustutkintotodistuksella päästä nyt ilman pääsykoetta.

Merkonomi – lisätiedot

Peruskoulupohjaiset opinnot, myös kaksoistutkinto
Heidi Havumäki, koulutuspäällikkö
040 714 4246
heidi.havumaki (at) perho.fi

Lukio- ja muu tutkinto- ja/tai työelämäpohjaiset opinnot
Kirsi Kärki-Luoto, koulutuspäällikkö
040 7144 264
kirsi.karki-luoto (at) perho.fi

Opiskelijaksi valinta >>

Tule siksi, mikä haluat olla.