Opiskeluhuoltosuunnitelma

Hyvinvointi rakentuu hyvästä yhteishengestä, myönteisestä ilmapiiristä sekä toisesta välittämisen kulttuurista

Opiskeluhuollon tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, edistää opintojen etenemistä, ehkäistä opintojen keskeyttämistä sekä opiskelijan syrjäytymistä.

Opiskelijahuolto kuuluu kaikkien Perho Liiketalousopistossa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin. Henkilökunnan jäsenten tehtävänä on seurata opiskelijan hyvinvointia, tunnistaa ja havaita tuen tarvetta sekä ohjata opiskelija tarvitsemansa avun piiriin.