HANKKEET

Päättyneitä hankkeita

Reformilähettiläs

Kesto: 1/2018–12/2018


LARK 7

Kesto: 1/2018–12/2018


DUUNI OYJ – oppia ilman pakkopullaa

Kesto: 8/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Edistää hyvinvoinnin, liiketalouden, matkailun ja ravintola-alojen perustutkintojen perusteiden jalkautusta yksilöllisillä ja siksi myös joustavilla uudenlaisilla oppimisprosesseilla. Selvityksen ja kokeilun alla ovat erilaiset pedagogiset toteutustavat, jotka parhaiten edistävät osaamisperustaisia oppimistuloksia ja opiskelijoiden työllistymistä. Tavoitteena on myös luoda käytännönläheinen malli, joka mahdollistaa kaikkien kolmen oppilaitoksen opiskelijoille oman tutkinnon täydentämisen konklaavin yhteisestä opintotarjottimesta, joka sisältää liiketaloutta, matkailu-, hotelli- ja ravintola-alaa sekä kauneudenhoitoa ja hyvinvointia.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Haaga Instituutti-säätiö/Ravintolakoulu Perho ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto. Lisäksi mukana on viitisentoista nuorten ammatillisen osaamisen kehittämisestä kiinnostunutta ja innostunutta yritystä ja yhteisöä.

Lisätiedot
Pekka Selenius, 0400 602 516, pekka.selenius (at) perho.fi

Duuni Oyj – 3+2-mallit

Myynti & markkinointi

Kaupan ala


SUOMAT-AKATEMIA – matkailukoulutuksen valtakunnallinen verkosto

Kesto: 6/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Oppilaitosten välisen yhteistyön mahdollistaminen ja helpottaminen valtakunnallisella tasolla niin, että tutkinnon suorittajalle voidaan tarjota tutkinnon osia tai mahdollisuutta suoraan näyttää osaaminen tutkintotilaisuudessa missä päin Suomea tahansa huomioiden henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat jo hakeutumisvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on luoda käytäntö valtakunnallisen oppilaitosverkoston yhteistyöhön, jossa kehitetään yhtenäinen malli tutkintojen ja tutkinnon osien lisäksi oppimismoduulien tai kurssien ”myymisestä ristiin” oppilaitosten välillä ja koulutustuotteiden myynnistä elinkeinoelämän tarpeisiin täydennyskoulutuksena.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Lapin matkailuopisto, Tavastia, Edupoli, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, SUOMA ry, Suomen Opasliitto ry, Matkailualan verkostoyliopisto, MTI, Savonia amk, Laurea amk, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot
Suomat-verkkosivusto >>


KOULUTUSSILTA MATKAILUALALLE

Kesto: 5/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Usean työnantajan kanssa toteuttavan oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Päätavoite on rakentaa malli, jonka avulla nuoret työllistyvät ja matkailuyritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa sesonkien aikana. Hankkeessa tarjotaan nuorille alle 25-vuotiaille ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleville henkilöille mahdollisuus suorittaa horeca-perustutkinto oppisopimuksella. Koulutuksen aikataulu laaditan niin, että opiskelijat työskentelevät ja työssä oppivat sesonkien aikana – kesällä etelässä ja talvella tunturissa – ja teoriakoulutus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sesonkien ulkopuolella.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Lapin matkailuopisto
Kumppanit: Lapin oppisopimustoimisto ja Luksian oppisopimustoimisto. Lisäksi useita yrityksiä Lapista ja Etelä-Suomesta (mm. Haaga-Perho)

Lisätiedot
Anneli Väätäinen, 050 383 9414 anneli.vaatainen (at) perho.fi


MULTIOPPISOPIMUSVERKOSTO

Kesto: 5/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Usean työnantajan kanssa toteuttavan oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Päätavoitteena rakentaa toimintamalli ja työnantajaverkosto, jossa päätyönantajana on StaffPoint ja käyttäjäyrityksenä StaffPointin asiakasyritysten muodostama verkosto. Tavoitteena on mahdollistaa horeca-pt tutkinnon suorittaminen 2-3 eri yrityksessä.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Haaga-Perho
Kumppanit: StaffPoint ja Spring House sekä näiden ja Haaga-Perhon työnantajaverkoston yritykset

Lisätiedot
Heidi Malin, 050 5746867, heidi.malin (at) perho.fi


INNOVAATIORAHASTO

Kesto: 1/2016-12/2016 (jatkoa POP UP Tehdas Oy -hankkeelle 2015, ks. alla)
Kuvaus/tavoitteet: Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen. Tavoitteena on uudistaa nykyisiä oppimisympäristötekijöitä niin, että opiskelijakeskeisyys, itseohjautuvuus, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä monimenetelmällinen oppiminen saavat nykyistä keskeisemmän roolin oppijan ja opettajan välisessä prosessissa. Virtuaalioppiminen liitetään osaksi monipuolisia pedagogisia menetelmiä. Käytännön toteutus POP UP Tehdas Oy -hankkeessa.
POP UP Tehdas Oy on konkreettinen ja moderni pop up -liiketoimintatila, joka on konkreettisen liiketoiminnan, opetustoiminnan ja ammatillisen koulutuksen osaamisen ikkuna sekä yhteiskuntaan että kaupunkilaisten ja nuorten suuntaan. Nykyaikaiset markkinoinnin keinot, sosiaalinen media ja luovuus ovat läsnä ammattioppilaitoksen nuorien POP UP Tehdas Oy:n toiminnassa. Se on uudenlainen yrittäjyyskasvatuksen areena ja konkreettinen innovatiivinen tila keskellä Helsinkiläistä modernia yrittäjyyden aluetta ammatillisessa opetuksessa Suomessa. Hankkeessa toteutetaan opiskelijayrittäjyyden erilaisia pilotteja, joiden arvioinnin tuloksena muodostuisi käsitys nuorten yrittäjyyden toteutusmahdollisuuksista ja malleista kuten osa-aikainen ja sivutoiminen yrittäjyys, moniammatillinen tiimimäinen yritysmalli, Pop UP liiketoiminta ja tulevaisuuden nuorten yritystoiminta sekä verkkoliiketoiminta yrittäjyytenä.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Tukkutori Helsinki & Teurastamoalueen yrittäjät/yritykset (Teurastamon Markkinointiryhmään kuuluvat: The Helsinki Distilling Company, B-Smokery, Jädelino, Kellohalli, Ho’s Food, Pasta Factory Helsinki, Radio Helsinki); Yritys Helsinki New Co.; Ravintolakoulu Perho / yrittäjyyden opiskelijat (yrittäjyyssuuntautuneet kokkiopiskelijat), Laurea ammattikorkeakoulu, Helsingin Yliopisto Think Company

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi


POP UP TEHDAS® – yrittäjyyskasvatusta digiloikaten

Kesto: 1/2015-12/2015 (jatkuu 2016 nimellä Innovaatiorahasto, ks. yllä)
Kuvaus/tavoitteet: Uudenlaisen yrittäjyyskasvatuspedagogiikan malli ammatillisen opetuksen kentälle Suomessa, niin että yrittäjyyskasvatus toimii läpäisyn tehostamisen menetelmänä. Opiskelijayrittäjyyden erilaisten pilottien arvioinnin tuloksena muodostetaan käsitys nuorten yrittäjyyden toteutusmahdollisuuksista ja malleista. Selvitetään uudenlaisen pedagogiikan hyvinvointivaikutuksia sekä opiskelijoihin että opettajiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on läpäisyn tehostuminen ja opiskelun nopeutuminen hankkeeseen osallistuvilla koulutusaloilla sekä opettajien sisäisen yrittäjyyshenkisyyden, sisäisen yrittäjyyden ja ulkoisen yrittäjyyden ensimmäisen vaiheen tarkastelu osana tulevaisuuden opettajan ammattikuvaa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi


POPshop.net – pulpetista virtuaaliseen oppimisympäristöön

Kesto: 6/2015-12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen. Tavoitteena on uudistaa nykyisiä oppimisympäristötekijöitä niin, että opiskelijakeskeisyys, itseohjautuvuus, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä monimenetelmällinen oppiminen saavat nykyistä keskeisemmän roolin oppijan ja opettajan välisessä prosessissa. Virtuaalioppiminen liitetään osaksi monipuolisia pedagogisia menetelmiä. Käytännön toteutus sijoitetaan Opetushallituksen rahoittaman POP UP Tehdas Oy -hankkeeseen Helmi Liiketalousopistossa ja Stadin ammattiopistossa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi


TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN PEDAGOGIIKKAA – joustavuutta ja yksilöllisyyttä matematiikan oppimiseen

Kesto: 1/2015-12/2015
Kuvaus/tavoitteet: Ammattikoulutuksen matematiikan oppimisen ja opetuksen haasteisiin vastaaminen perustutkintojen uusien perusteiden astuessa voimaan. Opetuskokeilussa pyritään: Muuttamaan opiskelijoiden kokemuksia matematiikan opiskelusta ja oppimisen mahdollisuuksista niin, että matematiikkataidoista tulee luonteva ja elävä työväline oman alan ammatillisia kysymyksien ratkaisemiseen. Tuottamaan opiskelijalle opiskeluun hallinnan tunnetta matematiikan oppimisen myötä ja pysyviä, elinikäisiä taitoja sekä edistämään laskutaidon merkitystä. Arvioidaan mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajanuorten matematiikkaosaamisen vahvistamista toiminnallisen matematiikan avulla. Lisäksi tavoitteena on laajentaa toiminnallisen matematiikan käytön osaamista ja soveltamista ammatillisiin oppilaitoksiin ja eri koulutusaloille, ottaa käyttöön verkko-oppimismateriaalia, kehittää edelleen ja monipuolistaa matematiikkavaikeuksia omaavien opiskelijoiden tunnistamista ja tarjota monipuolisesti joustavia ja henkilökohtaistettuja oppimisvaihtoehtoja perinteisen matematiikan opetuksen sijasta.
Rahoittaja: OPH/Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Summamutikka-keskus/Helsingin yliopiston LUMA-keskus

Lisätiedot
Eliisa Kolttola, 040 714 4259, eliisa.kolttola (at) perho.fi


TOP DIGI – työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Kesto: 1/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Tehostaa työssäoppimista ja sen ohjaamista hyödyntämällä digitaalisia välineitä ja menetelmiä. Digitaaliset välineet ja materiaalit antavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja sen dokumentointiin. Hankkeessa kartoitetaan työssäoppimisen haasteita ja koulutustarpeita erityisesti digitaalisten välineiden käyttöön liittyen. Haasteet analysoidaan ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Hankkeessa testataan erilaisia olemassa olevia välineitä eri koulutusaloilla ja erilaisissa työpaikoissa sekä koulutetaan niiden käyttämiseen.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: AVA-instituutin kannatusyhdistys ry, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten kauppaopisto, Porvoo International College, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia/Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-
Opisto, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto


LARK, AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen – LARK 6, latua reformille

Kesto: 1/2017-12/2017
Kuvaus/tavoitteet: Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kehittämisen tukeminen, jotta organisaatiot pystyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksiin ja haasteisiin sekä organisaatiomuutosten ja yhdistymisten tuomiin muutoksiin. Tavoitteena on kehittää myös henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumista laadun hallintaan ja parantamiseen arjen työprosesseissa. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia jatkuvan arvioinnin tapoja ja arviointitulosten hyödyntämistä. Lisäksi edistetään arviointi-, palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja hyödyntämistä henkilöstön, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Hankeverkosto koostuu 15 eri organisaatiosta, jotka ovat kukin laatineet oman strategiansa ja sen mukaiset laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen tavoitteet.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Muut kumppanit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Perho Liiketalousopisto Oy, Hyria koulutus Oy, Invalidiliitto ry/Validia Ammattiopisto, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry/Kanneljärven opisto, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Oy Porvoo International College Ab, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Helsinki Business College, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja
Pekka Selenius, 0400 602516, pekka.selenius (at) perho.fi


YRITYSLAB FINLAND

Kesto: 12/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Nuorten ja aikuisten raja-aitojen poistaminen osaamisen oma- ja vertaisarvioinnissa. Opetushenkilöstölle ja yritysten edustajille tarjotaan tähän tähtäävää arvioinnin perehdytyskoulutusta. Arvioidaan yrittäjyystutkinnonosan osaamisvaatimuksia ja kriteereitä sekä kartoitetaan yrittäjyyden aitoja osaamistarpeita tarkoituksena tuoda esille nykyaikaisen yrittäjyyden erilaisia vaihtoehtoja itsenä työllistämiseen.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Kiljavan opisto, PKKY, Edupoli, Redu, KAO, Sakky, Tavastia, KSAK


VROBOTIIKKA360

Kesto: 11/16 – 12/17
Kuvaus/tavoite: Ammatillisen koulutuksen reformia tukeva kokeiluhanke, jossa tutkitaan virtuaalitodellisuuden ja 360-kuvauksen hyödyntämistä opetuksessa. Lisäksi laaditaan toiselle asteelle soveltuva verkkokurssi robotiikasta sekä rakennetaan koulutuksenjärjestäjien, eriasteisten oppilaitosten ja yksityisten yritysten kanssa verkostoa, joka yhdistää asiakkaat (oppilaitokset) ja tuottajat (yritykset).
Selvitämme mm. työssäoppimisen orientaation kehittämistä VR-ympäristössä ja kartoitamme, mitä osaamisvaatimuksia ja haasteita uusien digitaalisten ympäristöjen käyttöönotto tuo opettajan osaamiselle ja oppilaitoksille.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Muut kumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia, Keskuspuiston ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, TTS Työtehoseura, Helsingin kaupunki (vammaisten asumis- ja laitospalvelut)

Lisätietoja
Jarmo Åke, 040 1478 552, jarmo.ake (at) perho.fi


TURVAPAIKASTA TYÖPAIKKAAN – tuloksellisen oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen turvapaikan saaneille maahanmuuttajille

Kesto: 10/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Kehittää käytäntöjä, joiden avulla turvapaikan saaneet maahanmuuttajat voivat sujuvasti opiskella ammattiin ja sijoittua edelleen työelämään. Kehittämistyössä parannetaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tavoitteena on myös vahvistaa turvapaikan saaneiden opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osia sekä nivoa ammatillisen kielitaidon kehittyminen osaksi tutkinnon osan suorittamista. Lisäksi tuetaan työ- ja oppisopimuspaikkoja turvapaikan saaneiden ohjaustyössä ja vahvistetaan työpaikkojen ohjaajien ohjaustaitoja.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Salon seudun ammattiopisto
Muut kumppanit: Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Haaga Instituutti -säätiö

Lisätietoja
Sini Nuorgam, 050 5448 107, sini.nuorgam (at) perho.fi


TASA-ARVOINEN OPPIMINEN 24/7

Kesto: 1/2016 – 12/2017
Kuvaus/tavoite: Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa. Hankkeessa luodaan verkkoon ammatillista koulutusta palveleva koulutustarjotin, jonka kantavaksi ideaksi rakennetaan yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa pedagogisen toimintamallin käsikirjoitus. Tavoitteena on myös monipuolistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustapoja, ottaa käyttöön oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen uusia digitaalisia välineitä ja niihin kytkeytyviä pedagogisia toimintamalleja, tukea yksilöllisiä opintopolkuja sekä lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja koulutuksen tuloksellisuutta.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto

Lisätietoja
Tutteli Nurminen, 050 3242 450, tutteli.nurminen (at) perho.fi


AMERKE – ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke

Kesto: 1/2016–6/2017
Kuvaus/tavoite: Työssäoppimisen tehostaminen luomalla työssäoppimispaikkaverkostoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, paneutumalla työpaikkaohjaajien ja työssäoppimista ohjaavien opettajien koulutuksen ja ohjeistuksen kehittämiseen sekä luomalla yksilöllisen erityisohjauksen toimintaprosesseja. Tavoitteena on myös kehittää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille taitopaja/uraohjausmalli, jotta opiskelijoiden siirtyminen työelämään sujuisi joustavammin. Lisäksi perehdytään positiivisen ohjauksen ja pedagogiikan menetelmiin ja otetaan ne käyttöön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helsinki Business College
Muut kumppanit: Perho Liiketalousopisto, POINT College, SKY-opisto, Laajasalon opisto ja Helsingin Diakoniaopisto

Lisätietoja
Riikka Hongisto, 040 714 4244, riikka.hongisto (at) perho.fi