Kokin väyläopinnot, restonomi

Sujuvasti 2. vuoden restonomiopintoihin

Syksyllä 2019 käynnistyivät kokin amk-väyläopinnot (restonomi) Perho Liiketalousopiston ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa ruokapalvelujen osaamisalalla kokiksi opiskeleville.

Väyläopinnot mahdollistavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden restonomiopintojen suorittamisen toiseen asteen kokkiopintojen aikana.

Väyläopintojen jälkeen kokiksi valmistuneet voivat hakea Haaga-Helia ammattikorkeakouluun ruokatuotannon johtamisen opintoihin suoraan toisen lukuvuoden opiskelijoiksi.

Kokin väyläopinnot, restonomi – lisätiedot

Päivi Kaksonen, opinto-ohjaaja, lehtori
paivi.kaksonen(at) perho.fi

Katja Winogradow, uravalmentaja, lehtori
katja.winogradow (at) perho.fi

Birgitta Nelimarkka, lehtori
birgitta.nelimarkka (at) haaga-helia.fi