Urhea-linja, peruskoulupohjainen merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto yhdistetyttynä huippu-urheiluun

Peruskoulupohjaisella Urhea-linjalla suoritettu liiketoiminnan peruskoulupohjainen perustutkinto antaa valmiudet urheilu-uralle ja muuhun työelämään sekä jatko-opintoihin korkea-asteella. Urhea-linjalle voi hakea kaikkien lajien urheilijat – myös e-urheilijat! Tutkinto suoritetaan urheiluvalmentautumisen ehdoilla Malmin kampuksella.

Urheiluvalmennus osana merkonomiopintoja – jopa 42/180 osp!

Urhea-linjan opinnoissa perehdytään muun muassa asiakaspalveluun, työyhteisössä toimimiseen, tulokselliseen toimintaan ja myyntiin. Opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua omassa lajissaan täysipainoisesti, edustaa seuraansa sekä osallistua lajinsa kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan opiskeluun sovitetusti.

Valmentautuminen tapahtuu oman seuran tai lajiliiton johdolla tai Perho Liiketalousopiston omissa aamutreeneissä Malmin kampuksella.

Peruskoulupohjaisiin merkonomiopintoihin voit nyt yhdistää myös e-urheilun. Urheilupedagogiikka on vahvasti mukana opetuksessa. Opinnot sisältävät  laji- ja suorituskykyvalmennusta​: 3–4 aamuharjoitusta/vko klo 8–11, joilla kerrytät perustutkintosi osaamispisteitä. E-urheilukoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Elektronisen Urheilun liitto SEULin kanssa.

Liiketoiminnan perustutkinnon voi Urhea-linjalla suorittaa myös kaksoistutkintona Mäkelänrinteen lukiossa: Sporttikaksari (merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto ja ylioppilastutkinto) >>

Urhea-linjalta työelämään

Urhea-linjalta valmistuneen merkonomin tyypillisiä työtehtäviä ovat asiakaspalvelu, tuotteiden ja palveluiden myynti, avustava markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu, yrittäjyys ym. muun muassa urheilu-/liikunta-alan yrityksissä, urheiluorganisaatioissa ja -tapahtumissa. Urhea-linjoiltamme on jatkettu myös suoraan ammattiurheilijaksi muun muassa NHL:ään.

Liiketoiminnan perustutkinto Urhea-linjalla tiivistetysti

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto (urheilijaopiskelijavalinnat tehdään liiketoiminnan perustutkintoon)
Tutkinnon osat >>
Tutkintonimike: Merkonomi
Pohjakoulutus: Peruskoulu
Koulutuksen laajuus: 180 osaamispistettä.
Suunniteltu kesto: 2,5–3 vuotta.
Opetusaika: Päiväopetus. Oppitunnit aikataulutetaan aamu-/iltatreenien mukaan.
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, erityistapauksissa myös etäopiskelu mahdollista
Työelämässä oppiminen: Suomessa tai ulkomailla
Opetuskieli: Suomi
Kampus: Malmi
Soveltuvuuskoe: Ei, mutta urheilijana hakeneet kutsutaan urheilijahaastatteluun toukokuussa.
Kielikoe: Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi, selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus liiketoiminnan perustutkintoon hakeville on B2.1.


Valintakriteerit peruskoulupohjaiselle Urhea-linjalle

Valinnat peruskoulupohjaiselle Urhea-linjalle tehdään liiketoiminnan perustutkintoon yhteishaussa valittujen joukosta (valintaperusteina kokonaispisteet). Tämän sisäisen valinnan perusteina ovat hakijan lajiliittopisteet/urheilullinen taso ja urheilijahaastattelu sekä peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keski-arvo.

Hakuohjeet @ Opintopolku.fi

  • Valitse yhteishaussa hakukohteeksi Perho Liiketalousopisto (Malmin kampus) ja liiketoiminnan perustutkinto
  • Valitse ”KYLLÄ” kohdassa: ”Oletko kiinnostunut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana (urheilijan ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua oman ikäluokkansa kilpatason urheilija)?”
  • Vastaa Urheilijan lisäkysymyksiin; tutustu kysymyksiin jo ennakkoon Olympiakomitean sivuilla >>TÄRKEÄÄ! Jos haet myös urheilulukioon, niin täytä Opintopolussa Urheilijan lisäkysymykset urheilulukion ja urheilijan ammatillisen koulutuksen osalta erikseen.

(Urheiluoppilaitosten hakulomake ja valmentajan lausunto ovat poistuneet hakumenettelystä.)

Yhteishaussa urheilijana meille hakeneet saavat huhtikuussa sähköpostitse kutsun toukokuussa järjestettävään urheilijahaastatteluun.

Yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen saat tiedon valinnasta perustutkintoon Opintopolku.fi:stä. Tiedon Urhea-linjalle valinnasta saat suoraan Perho Liiketalousopistosta.

Lisätietoa yhteishausta >>

Urhea-linja, peruskoulupohjainen – lisätiedot

Tuuli Merikoski, asiantuntija, urheilijan ammatillinen koulutus
0400 711728
tuuli.merikoski (at) perho.fi

Lars Eriksson, tiimi- ja kehittämisvastaava, urheilijan ammatillinen koulutus
0400 529 016
lars.eriksson (at) perho.fi

Jos et tule valituksi yhteishaussa

Mikäli urheilulliset ja alakohtaiset kriteerit täyttävä hakija ei tule valituksi suoraan yhteishaussa, ohjaamme hakemaan Perho Liiketalousopiston jatkuvassa haussa.

Lisätietoa jatkuvasta hausta >>

Tule siksi, mikä haluat olla.