Opiskelijaksi valinta (sisäinen)

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelu ja urheilijahaastattelu

Soveltuvuushaastatteluun kutsumme vain jatkuvassa haussa hakeneita. Urheilijahaastatteluun kutsumme yhteishaussa urheilijastatuksella hakeneita.

Get prepared!

Yhteishaun urheilijahakijoiden haastattelut

Urheiluoppilaitoshakulomakkeen yhteishaun  aikana palauttaneet hakijat saavat kutsun urheilijahaastatteluun huhtikuun aikana sähköpostitse. Kutsu menee kopiona myös huoltajalle.

Urheilijahaastattelutilaisuudet virtuaalisesti:

  • ensisijaisesti Sporttikaksari-kaksoistutkintoon hakeneet: (tarkempi tieto tulossa)
  • Malmin kampukselle liiketoiminnan perustutkintoon hakeneet sekä muiden koulutusalojen urheilijahakijat: (tarkempi tieto tulossa)
  • kielikoe: (tarkempi tieto tulossa)

Yhteishaun urheilijahaastattelujen sisältö

Haastattelutilaisuus sisältää info-osuuden, tehtävänannon ja itsenäisen työskentelyn sekä tehtävien palautuksen. Tehtävät eivät vaadi ennakkovalmistautumista.

Haastattelutilaisuus ei vaikuta hakijan yhteishaun pisteisiin, vaan se liittyy urheilijan ammatillisen koulutuksen statukseen ja sisäisiin valintoihin Urhea-linjan opiskeluryhmiin.


Soveltuvuushaastattelut jatkuvassa haussa hakeneille

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse. Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

  • Kerran kuukaudessa

Matkailualan perustutkinto

Liiketoiminta

  • ma 13.2. klo 12–15
  • ke 22.2. klo 13-15

Opiskelijaksi valinta – seuraava vaihe: