Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Järjestämme tarvittaessa kielikokeen sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille. Soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta emme järjestä yhteishaussa hakeneille. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.


Kielikoe

 • Yhteishaussa hakeneen äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella. Kutsumme hakijoita kielikokeeseen sähköpostitse toukokuussa.
 • Jatkuvassa haussa hakeneen äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

Matkailu- ja liiketoiminta-alojen jatkuvan haun kielikoepäivät

 • ti 1.9.2020 Malmin kampus
 • ti 2.2.2021 Malmin kampus
Kuvituskuva: opiskelijaksi valintaan vaikuttavat myös kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Jatkuvassa haussa hakeneita kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta paitsi urheilijastatuksella hakeneille. Kielikokeeseen kutsutaan niitä hakijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelu

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Poikkeustilanteen jatkuessa (koronapanepidemia) jatkuvan haun soveltuvuushaastattelut järjestetään pääsääntöisesti virtuaalisina.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • ti 30.9. klo 13–16
 • ti 20.10. klo 9–12
 • ti 3.11. klo 9–12
 • ti 24.11. klo 9–12
 • ti 8.12. klo 13–16

Matkailualan perustutkinto

 • ke 2.9.2020 klo 10–12
 • pe 4.9. klo 14–16
 • ma 28.9. klo 14.30–16.30
 • ti 29.9. klo 12–14
 • ke 21.10. klo 14–16
 • to 22.10. klo 14–16
 • ke 18.11. klo 14–16
 • to 19.11. klo 14–16
 • to 10.12. klo 14–16
 • pe 11.12. klo 10–12

Liiketoiminta

 • to 24.9. klo 12–14
 • ke 30.9. klo 9–11
 • ke 7.10 klo 14–16
 • to 22.10. klo 15–17
 • to 12.11. klo 14–16
 • ma 30.11. klo 12–15
 • ke 16.12. klo 13–15

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä jatkuvassa haussa

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla

Seuraava vaihe: