Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.

Kielikoe järjestetään sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille.

Kielikoe

Yhteishaun hakijat, jotka ovat hakeneet harkinnanvaraisen syyllä ”ulkomaalainen todistus” tai ”riittämätön kielitaito”, saavat postitse kutsun kielikokeeseen. Muistathan lähettää tarvittavat liitteet oppilaitokseemme, jotta harkinnanvarainen hakemuksesi voidaan huomioida!

Jatkuvassa haussa hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

Kuvituskuva: opiskelijaksi valintaan vaikuttavat myös kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Jatkuvassa haussa hakeneita kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta paitsi urheilijastatuksella hakeneille. Kielikokeeseen kutsutaan niitä hakijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelu

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • ti 21.4.2020 klo 13–16
 • ti 5.5.2020 klo 9–12
 • ti 26.5.2020 klo 13–16
 • ke 10.6.2020 klo 9–12
 • to 25.6.2020 klo 9–12

Matkailualan perustutkinto

 • ti 21.4.2020 klo 14–16.30
 • ke 22.4.2020 klo 15–17
 • ti 12.5.2020 klo 15–17
 • ke 13.5.2020 klo 14–16.30
 • ti 2.6.2020 klo 14–16

Liiketoiminta

 • to 16.4.2020 klo 8.30–12.30
 • ke 22.4.2020 klo 15.30–17
 • ma 20.4.2020 klo 13.00–15.30
 • ke 22.4.2020 klo 15.45–17
 • ke 13.5.2020 klo 13–16
 • ti 26.5.2020 klo 14–16
 • ma 1.6.2020 klo 15–17
 • ti 16.6.2020 klo 15–17.30
 • ke 17.6.2020 klo 9–11.30

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä jatkuvassa haussa

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla

Seuraava vaihe: