Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.

Kielikoe järjestetään sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille:

Kielikoe

Yhteishaun hakijat, jotka ovat hakeneet harkinnanvaraisen syyllä ”ulkomaalainen todistus” tai ”riittämätön kielitaito”, saavat postitse kutsun kielikokeeseen. Muistathan lähettää tarvittavat liitteet oppilaitokseemme, jotta harkinnanvarainen hakemuksesi voidaan huomioida!

Jatkuvassa haussa hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelu

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Vocational upper secondary qualification in Restaurant and Catering Services

Matkailualan perustutkinto

 • ti 21.4.2020 klo 14–16.30
 • ke 22.4.2020 klo 15–17
 • ti 12.5.2020 klo 14–16.30
 • ke 13.5.2020 klo 14–16.30
 • ti 2.6.2020 klo 14–16

Liiketoiminta

 • ti 18.2.2020 klo 14–17
 • ke 19.2.2020 klo 9–12
 • ke 4.3.2020 klo 14–16
 • to 12.3.2020 klo 14–16
 • ke 18.3.2020 klo 8–11
 • to 16.4.2020 klo 11–13
 • ke 22.4.2020 klo 15.30 –17

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse.

Opiskelijaksi valinta soveltuvuushaastattelu

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla