Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Järjestämme tarvittaessa kielikokeen sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille. Soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta emme järjestä yhteishaussa hakeneille. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.


Kielikoe

Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella, johon kutsumme erikseen.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

 • Kevään 2021 yhteishaun kielikoe ke 28.4.2021.
 • Jatkuvan haun kielikoe ti 2.2.2021.

Soveltuvuushaastattelut jatkuvassa haussa hakeneille

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Poikkeustilanteen jatkuessa (koronapanepidemia) jatkuvan haun soveltuvuushaastattelut järjestetään pääsääntöisesti virtuaalisina.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • ti 2.2.2021
 • ti 16.2.
 • ti 9.3.
 • ti 30.3.
 • ti 20.4.
 • ke 5.5.
 • ma 24.5.
 • ti 8.6.
 • ma 21.6.
 • ke 30.6.

Matkailualan perustutkinto

 • ke 27.1.2021 klo 12–14
 • ti 26.1. klo 15.15–16.30
 • ti 16.2. klo 14–16
 • to 18.2. klo 13.30–15
 • to 12.3. klo 13–15
 • ma 29.3. klo 15–17
 • ti 30.3. klo 14–16
 • ma 19.4. klo 15–17
 • ti 20.4. klo 12–14
 • ma 10.5. klo 14–16
 • ke 12.5. klo 10–12
 • ti 1.6. klo 14–16
 • ke 2.6. klo 14–16

Liiketoiminta

Soveltuvuushaastattelut järjestetään toistaiseksi etänä verkossa. Hakijalla täytyy olla netin lisäksi mikki ja kamera toiminnassa!

 • ti 12.1.2021 klo 13–15.30
 • ke 27.1. klo 13–15.30
 • ti 9.2. klo 13–15
 • ma 15.2. klo 14–16
 • ke 3.3. klo 13–15.30
 • ti 16.3. klo 9.30–12.30
 • ma 29.3. klo 13–15.30
 • ma 12.4. klo 13–15.30
 • ti 20.4. klo 13–15.30
 • to 6.5. klo 13–15.30
 • ke 26.5. klo 13–15.30
 • ma 31.5. klo 9.30–11.30
 • ke 16.6. klo 13–16
 • to 17.6. klo 9–11

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse. Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä jatkuvassa haussa:

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla
Kuvituskuva: opiskelijaksi valintaan vaikuttavat myös kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Jatkuvassa haussa hakeneita kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta paitsi urheilijastatuksella hakeneille. Kielikokeeseen kutsutaan niitä hakijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Opiskelijaksi valinta – seuraava vaihe: