Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Järjestämme tarvittaessa kielikokeen sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille. Soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta emme järjestä yhteishaussa hakeneille. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.


Kielikoe

Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella, johon kutsumme erikseen.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

 • Kevään 2021 yhteishaun kielikoe ke 28.4.2021.

Kevään 2021 yhteishaun urheilijahakijoiden haastattelut

Urheiluoppilaitoshakulomakkeen yhteishaun 2021 aikana palauttaneet hakijat saavat kutsun urheilijahaastatteluun huhtikuun aikana sähköpostitse. Kutsu menee kopiona myös huoltajalle.

Järjestämme urheilijahaastattelutilaisuudet virtuaalisesti seuraavasti:

 • ma 17.5. klo 13–15 (ensisijaisesti Sporttakaksari-kaksoistutkintoon hakeneet)
 • ti 18.5. klo 13–15 (Malmin kampukselle liiketoiminnan perustutkintoon hakeneet sekä muiden koulutusalojen urheilijahakijat)
 • kielikoe ke 28.4.2021.

Yhteishaun urheilijahaastattelujen sisältö

Haastattelutilaisuus sisältää info-osuuden, tehtävänannon ja itsenäisen työskentelyn sekä tehtävien palautuksen. Tehtävät eivät vaadi ennakkovalmistautumista.

Haastattelutilaisuus ei vaikuta hakijan yhteishaun pisteisiin, vaan se liittyy urheilijan ammatillisen koulutuksen statukseen ja sisäisiin valintoihin Urhea-linjan opiskeluryhmiin.


Soveltuvuushaastattelut jatkuvassa haussa hakeneille

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaastattelun osallistuneet saavat opiskelijavalintatiedon ja ohjeet paikan vastaanottamiseen postitse tai sähköpostitse. Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat

Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu. Poikkeustilanteen jatkuessa (koronapanepidemia) jatkuvan haun soveltuvuushaastattelut järjestetään pääsääntöisesti virtuaalisina.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • ke 30.6.2021 13–16

Matkailualan perustutkinto

 • ma 21.6.  klo 16–17 (vain etä)
 • ke 23.6. klo 15–16
 • ke 4.8. klo 14–16
 • to 5.8. klo 14–16

Liiketoiminta

Soveltuvuushaastattelut järjestetään toistaiseksi etänä verkossa. Hakijalla täytyy olla netin lisäksi mikki ja kamera toiminnassa!

 • ma 2.8. klo 16.00 – 18.00 (viimeinen klo 17.45, jos ei ole vielä varattu)
 • ti: 3.8. klo 15.45 – 17 (viimeinen klo 16.45), eka klo 15.45
 • ke 4.8. klo 15 – 17 (viimeinen klo 16.30)
 • ti 10.8. klo 12 – 14.30
 • ke 18.8. klo 14 – 16
 • to 19.8. klo 8 – 10

Jatkuvassa haussa hakeneita kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Yhteishaussa hakeneille emme järjestä soveltuvuushaastattelua/pääsykoetta paitsi urheilijastatuksella hakeneille. Kielikoe vain hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Opiskelijaksi valinta – seuraava vaihe: