Perholainen Aktiivi

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan on koulussa opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Perho Liiketalousopiston opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on elävöittää oppilaitoksen toimintaa ja lisätä yhteisöllisyyttä. Opiskelijakunnalla on tärkeä rooli kuunnella ja osallistaa muita opiskelijoita oppilaitoksen päätöksen tekoon, joka tukee toimivaa yhteistyötä ja arjen toimintoja oppilaitoksessa. Kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat ovat Perholaisia Aktiiveja.

Opiskelijakunnan hallitus koostuu joukosta Perho Liiketalousopiston opiskelijoita eli Perholaisista Aktiiveista, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa opiskelijoiden asioihin. Aktiivit valitaan seuraavalle kaudelle aina kevätlukukaudella.

Perholainen Aktiivi – lisätiedot

Töölön kampus
Magnus Ligi, yhteisövalmentaja
040 774 7923
magnus.ligi (at) perho.fi

Malmin kampus
Melissa Lindfors, yhteisövalmentaja
040 774 7855
melissa.lindfors (at) perho.fi