Hankkeet

Ideasta osaamiseksi

Uusi uljas koulutuksen maailma on vain tekemistä vailla. Muun muassa erilaisissa hankkeissa uutta mietitään, luodaan ja kokeillaan jatkuvasti: virtuaalitodellisuutta, yhteisopettajuutta, rajatonta oppimista Suomessa ja ulkomailla verkossa ja yrittäjänä toimien, maahanmuuttajakoulutusta jne.

Perho Liiketalousopistossa kehittäminen on organisoitu hankkeiksi, joista useimpia toteutetaan verkostoissa yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa.Osa hankkeista on sisäisiä. Kumppanuustoiminnassa kehittäminen voi olla paitsi hankkeita, myös yhteistä tuotekehitystä tai asiantuntijavaihtoa.

Hankeilla kehitetään koulutusta ja opiskelua sekä työelämää

Hanketoiminta varmistaa osaltaan, että Perho Liiketalousopisto on aktiivinen koulutusalan toimija ja kehittäjä, joka luo innovaatioita, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja opiskelijoilleen ja työelämälle siinä kuin omalle kouluyhtiölleenkin. Koulutushankkeet lisäävät osaamista ja välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologiasta.

Hanketoiminnan ja kehittämisen painopisteet Perho Liiketalousopistossa

  • palveluosaaminen
  • digitaalisuus
  • kansainvälisyys
  • hyvinvointi
  • yrittäjyys

Sisäisiä hankkeitamme ovat muun muassa palvelumuotoilun SYPPI (palveluosaaminen), Green City Farm / Kestävä gastronomia (hyvinvointi ja yrittäjyys), Verkkokampus iPerho (digitaalisuus) sekä ravintolaa muun muassa oppimisympäristönä kehittävä Fuusiohanke ”Ravintolan solut”.

Hankkeita esitellään HankeCafeissa

Hanke Café’issa otetaan innovaatiot käteen ja ihmetellään

Perholainen Hanke Café

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä HankeCafe’ssa Perho Liiketalousopiston ja Perho PROn henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua kädestä pitäen eri hankkeisiin ja niiden puitteissa tehtävään mielenkiintoiseen kehitystyöhön.

Hankkeet – lisätiedot

Pekka Selenius, laatu- ja hankejohtaja
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi