Hankkeet

Ideasta osaamiseksi

Uusi uljas koulutuksen maailma on vain tekemistä vailla. Muun muassa erilaisissa hankkeissa uutta mietitään, luodaan ja kokeillaan jatkuvasti: virtuaalitodellisuutta, yhteisopettajuutta, rajatonta oppimista Suomessa ja ulkomailla verkossa ja yrittäjänä toimien, maahanmuuttajakoulutusta jne.

Perho Liiketalousopistossa kehittäminen on organisoitu hankkeiksi, joista useimpia toteutetaan verkostoissa yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa.Osa hankkeista on sisäisiä. Kumppanuustoiminnassa kehittäminen voi olla paitsi hankkeita, myös yhteistä tuotekehitystä tai asiantuntijavaihtoa.

Hankeilla kehitetään koulutusta ja opiskelua sekä työelämää

Hanketoiminta varmistaa osaltaan, että Perho Liiketalousopisto on aktiivinen koulutusalan toimija ja kehittäjä, joka luo innovaatioita, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja opiskelijoilleen ja työelämälle siinä kuin omalle kouluyhtiölleenkin. Koulutushankkeet lisäävät osaamista ja välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologiasta.

Hanketoiminnan ja kehittämisen painopisteet Perho Liiketalousopistossa

  • palveluosaaminen
  • digitaalisuus
  • kansainvälisyys
  • hyvinvointi
  • yrittäjyys

Sisäisiä hankkeitamme ovat muun muassa palvelumuotoilun SYPPI (palveluosaaminen), Green City Farm / Kestävä gastronomia (hyvinvointi ja yrittäjyys), Verkkokampus iPerho (digitaalisuus) sekä ravintolaa muun muassa oppimisympäristönä kehittävä Fuusiohanke ”Ravintolan solut”.

Hankkeita esitellään HankeCafeissa

Hanke Café’issa otetaan innovaatiot käteen ja ihmetellään

Perholainen Hanke Café

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä HankeCafe’ssa >> Perho Liiketalousopiston ja Perho PROn henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua kädestä pitäen eri hankkeisiin ja niiden puitteissa tehtävään mielenkiintoiseen kehitystyöhön.

Hankkeet – lisätiedot

Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
Manager, International Affairs
+358 (0)50 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi

Minna Jalonen, hankeasiantuntija
040 774 7449
minna.jalonen (at) perho.fi

Tuuli Merikoski, asiantuntija, urheilijoiden ammatillinen koulutus
040 071 1728
tuuli.merikoski (at) perho