Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruokapalvelujen osaamisala

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ruokapalvelujen osaamisalalta valmistuu kokiksi. Kokin työssä pääset käyttämään hyviä kädentaitojasi.

Kokin ammatti on ruoanvalmistusta ja asiakaspalvelua yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Kokki tuntee raaka-aineet, valmistaa maittavia, erilaisia ruoka-annoksia ja ruokalajeja ja huolehtii keittiön puhtaudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Kokkina osaat myös huomioida ravitsemissuositukset ja erityisruokavaliot ja sekä toimia kiiretilanteissa. Lisäksi vastaat asiakkaiden viihtymisestä, turvallisuudesta ja tyytyväisyydestä.

Ruoanvalmistusta opitaan opetuskeittiöissä, Ravintola Perhon keittiössä, Perhon Ruokarekassa ja yhteistyöprojekteissa – sekä suuri osa ohjatusti työelämässä oppien.

Kokiksi myös kaksoistutkintona

Ruokapalvelujen osaamisalan (kokki) peruskoulupohjaisen perustutkinnon voi suorittaa myös lukio-opintoihin yhdistettynä eli kaksoistutkintona.

Kokin amk-väyläopinnot, restonomi

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoihin on mahdollista liittää myös restonomiopintoja >>

English-taught studies for Restaurant Cook

Read more about studies englanninkielisinä päiväopintoina >>

Kokki ammatissa

Perho Liiketalousopistosta valmistuneet kokit työllistyvät hyvin sekä kotimaassa että ulkomailla. Kokin työpaikkoja ovat kahvilat ja lounasravintolat, ruoka- ja seurusteluravintolat, panimoravintolat, street food-paikat, tilaus- ja juhlaravintolat, fine dining-ravintolat, hotellit ja catering yritykset.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto tiivistetysti

Tutkinto: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Tutkinnon osat >>
Osaamisala:
Ruokapalvelu
Tutkintonimike: Kokki
Pohjakoulutus: Peruskoulu- tai lukio-/muut opinnot ja/tai työkokemus
Koulutuksen laajuus: 180 osaamispistettä
Suunniteltu kesto: 3 vuotta. Lukion käyneillä, muun ammatillisen tutkinnon suorittaneilla ja/tai pitkän työkokemuksen hankkineilla opintojen kesto voi olla jopa alle 1 vuotta. Tutkinto on mahdollista suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.
Opintojen muoto: Määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Esim. jatkuvan haun kautta opiskelijaksi valitut opiskelevat 2–3 päivää kuukaudessa Töölön kampuksella sekä itsenäisesti verkkokampuksella ja ammatillinen osaaminen hankitaan työelämässä oppien.
Työelämässä oppiminen: Suomessa. 18 v täyttänyt voi hakea ulkomaille työelämässä oppimaan
Opetuskieli: Suomi tai englanti >>
Kampus: Päätoiminen kampus on Töölö.
Pääsykoe: Ei (yhteishaku). Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Urheilijastatuksella hakevat kutsutaan urheilijahaastatteluun.
Kielikoe: Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi, selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus ravintola- ja catering-alan perustutkintoon hakeville on B1.1.

Opiskelijavalinnat tehdään ravintola- ja catering-alan perustutkintoon.Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruokapalvelujen osaamisala, kokki

Yhteishaku keväisin

Jos olet juuri päättänyt tai päättämässä peruskoulun tai valmistunut lukiosta, hae ravintola- ja catering-alan perustutkintoon (myös kokin  kaksoistutkinto) yhteishaussa. Opinnot alkavat elokuussa. Yhteishaussa hakeneille ei ole pääsykoetta tai soveltuvuushaastattelua.

Jos et tullut valituksi suoraan yhteishaussa, voit hakea meille jatkuvassa haussa.

Lisätietoa yhteishausta >>

Jatkuva haku koko ajan

Jos olet jo suorittanut toisen asteen (lukio, ammatilliset opinnot) tai korkeakoulututkinnon tai sinulta ovat jääneet opinnot kesken ja/tai sinulla on työelämäkokemusta, hae jatkuvassa haussa.

Jos olet hankkinut ravintola-alan työkokemusta/sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa opinnot myös oppi- tai koulutussopimuksella.

Sähköiseen hakemukseen, jonka löydät myös Opintopolku.fi:stä, tulee liittää kaikki aikaisemmat koulu- ja työtodistukset. Kutsumme hakijoita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun.

Lisätietoa jatkuvasta hausta >>

Kokki – lisätiedot

hakutoimisto (at) perho.fi
(09) 350 9210

Päivi Kaksonen, opinto-ohjaaja
040 4805 511
paivi.kaksonen (at) perho.fi

Mervi Vilén-Peltoniemi, koulutuspäällikkö
040 738 9375
mervi.vilen-peltoniemi (at) perho.fi

Opiskelijaksi valinta >>

Tule siksi, mikä haluat olla.