Opetushenkilöstö

Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalousopiston opettajat ovat opintoja ohjaavia asiantuntijoita, jotka tukevat ja kannustavat opiskelijan ammatillista sekä yksilöllistä kehittymistä.

Perho Liiketalousopiston opetushenkilöstöä

Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy itseohjautuvaksi, vastuulliseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi sekä hyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Osaamista hankitaan yksilöllisiä oppimisen tapoja ja valintoja kunnioittaen ja monikanavaisuutta hyödyntäen edeten opinnoissaan joustavasti, oman elämäntilanteensa mukaisesti.

Opetushenkilöstö