Opetushenkilöstö

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Perho Liiketalousopiston opettajat ovat opintoja ohjaavia asiantuntijoita, jotka tukevat ja kannustavat opiskelijan ammatillista sekä yksilöllistä kehittymistä.

Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy itseohjautuvaksi, vastuulliseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi sekä hyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Opiskelija hankkii osaamista hankitaan yksilöllisiä oppimisen tapoja ja valintoja kunnioittaen ja monikanavaisuutta hyödyntäen edeten opinnoissaan joustavasti, oman elämäntilanteensa mukaisesti.