Sertifikaatit ja laatustandardit

Perho Quality 2020

Perho Liiketalousopiston laatupolitiikan tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, jonka avulla edistämme ja ylläpidämme asiakastyytyväisyyttä ja oppilaitoksemme menestystä.

Haluamme olla tunnettuja ja tunnustettuja toimintamme korkeasta laadusta ja meiltä valmistuneet opiskelijat menestyvät työelämässä vastuullisina kansalaisina.

Ammattitaitoa, sitoutuneisuutta ja onnistumista

Laadunhallinnan keskeisiä edellytyksiä ovat ammattitaitoinen, osaava ja laadun kehittämiseen sitoutunut ja motivoitunut johto ja henkilöstö. Lisäksi aineellisten voimavarojen kohdentaminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä jatkuva ja suunnitelmallinen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ovat laadunhallinnan edellytyksiä.

Laadun arviointi

Perho Liiketalousopiston toimintajärjestelmä rakentuu EFQM Excellence -mallin viitekehyksen mukaisesti ja sisältää olennaisena ajatuksena toiminnan jatkuvan parantamisen.

Itsearvioinnin ja sisäisten auditointien lisäksi koulutuksen laadun arviointia suoritetaan myös ulkopuolisten organisaatioiden tekemien auditointien ja vertaisarviointien muodossa. Opetusohjelmille haetaan kansainvälinen akkreditointi eli tunnustaminen, mikäli se on mahdollista.

Laatupalkinnot ja sertifikaatit

25.11.2020:

Perho Liiketalousopisto sai OKM:n vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussakunniamaininnan


Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Rehtori Juha Ojajärvi pitelee OKKA-säätiön luovuttamaa Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos -julistetta

Vuonna 2017 perustetulle Perho Liiketalousopistolle >> on jo myönnetty peräkkäisiksi 3-vuotiskausiksi Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti.

Ennen Helmi Liiketalousopiston ja Ravintolakoulu Perhon yhdistymistä Perho Liiketalousopistoksi, Ravintolakoulu Perho oli saanut kestävän kehityksen sertifikaatin jo vuodesta 2012.

17.3.2022:

Perho Liiketalousopisto uusi 2022 Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaattiinsa

Tuttuun tapaan oppilaitosten kestävän kehityksen kolme vuotisen sertifikaatin hakuprosessi eteni itsearvioinnista ja sen pohjalta OKKA-säätiön tekemästä uudelleen auditoinnista 17.3.2022 sertifikaatin vahvistukseen. Sertifikaatti päivittyi samalla uusien kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaiseksi.

Sertifikaatit ja laatustandardit – yhteiskuntaa uudistava oppilaitos

Tavoitteenamme on olla yhteiskuntaa uudistava oppilaitos

Ja matka jatkuu.

Jatkamamme innovatiivista vastuullisuutta vaalivaa ja kehittävää toimintaamme as business as usual. Tähtäimessä on uusia sertifikaatti taas vuonna 2025.

21.12.2018:

2-vuotiaalle Perho Liiketalousopistolle oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti 2018

Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti voidaan myöntää OKKA-säätiön vahvistamat kestävän kehityksen kriteerit täyttävälle ja riippumattoman auditoinnin läpäisseelle oppilaitokselle. Nyt myönnetty sertifikaatti on ensimmäinen Perho Liiketalousopistolle, mutta taustalla on näyttöjä pitkäjänteisestä kestävän kehityksen työstä >>

Lehdistötiedote: Perho Liiketalousopistolle oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Sertifikaatin luovutus tapahtui molemmilla Perho Liiketalousopiston kampuksilla. Tässä ollaan Malmilla.

Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti kattaa vuonna 2017 yhdistyneen Perho Liiketalousopiston toiminnan koko laajuudessaan. Toimintamme ytimessä ovat ravintola-alan koulutuksen ohella pitkät juuret omaavat liiketoiminnan ja matkailualan ammatilliset tutkintokoulutukset. Olemme vastuullinen, innostava, palveleva ja edelläkävijä, jotka arvot jaamme yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kestävän kehityksen ohjelmassaan Perho Liiketalousopisto on sitoutunut tu­kemaan hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kas­vua kes­tä­vään elä­män­ta­paan. Olennaista on, että koulutamme vastuullista kestävän kehityksen ajattelua käytännönläheisesti kaikille Perho Liiketalousopiston opiskelijoille, tuleville ammattilaisille. Esimerkiksi ope­tus­keit­ti­ös­sämme kiin­ni­te­tään erityistä huo­mi­o­ta raa­ka-ai­nei­den han­kin­taan ja käyt­töön, ener­gi­an ja ve­den ku­lu­tuk­seen, kier­rä­tyk­seen sekä ruo­kien elin­kaa­reen. Kaikkien kouluttamiemme asi­a­kas­pal­ve­li­joiden tulee osata neu­voa asi­ak­kai­taan vas­tuul­lis­esti tuotettujen ja asianmukaiset jakeluketjut läpikäyneiden tuotteiden va­lin­nas­sa. Mat­kai­lualalla opitaan ohjaamaan asiakkaita tekemään vas­tuul­li­sia ja ekologisia valintoja esimerkiksi kohdemaita ja reittejä valitessaan.

Green City Farm ja Urban Food -hanke

Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella, Longinojan kupeessa tuotetaan puhdasta lähiruokaa ekologisesti kestävin menetelmin niin opetusravintolan, Ravintola Perhon käyttöön kuin kampusten lounasravintoloiden tarpeisiin.  Kesannolta uuteen loistoonsa hoidetulla pellolla lisätään osaltaan myös kaupungin monimuotoisuutta. Hävikkiruoan kertymistä seurataan ja mitataan päivittäin ja sitä hyödynnetään mm. pellon lannoittamisen raaka-aineina.

Kaupunkipellolla eri projekteissa työskenteleville opiskelijoille ruoan alkuperä, tuotanto ja logistinen ketju mullasta ruokapöytään tulevat tutuiksi useamman aistin kautta. Ruoan arvostus kasvaa, kun hahmottaa ruokatuotannon koko sen ketjun laajuudelta. Myös ruokatuotteiden laadun ja hinnan rakentuminen avautuu aivan uudella tapaa. Vuosittain järjestämämme sadonkorjuumarkkinat ja Kestävän gastronomian huippuseminaari >> ovat vaikuttavia myyntitapahtumia opiskelijoille ja lisäävät alueellisesti kaupunkilaisten tietoisuutta ekologisesti tuotetun lähiruoan merkityksestä kulutuksessamme.

Olemme sitoutuneet useisiin yhteiskehittämishankkeisiin, joiden tavoitteina on ekologisuus, ympäristökuormituksen vähentäminen ja raaka-aineiden vastuullinen hankinta. Esimerkiksi tänä syksynä käynnistetyssä Urban Food -hankkeessa olemme mukana rakentamassa uusia yhteistyöverkostoja ja logistiikkaketjuja, jotta kotimainen, korkealaatuinen ja pientuotettu lähiruoka löytäisi helpommin tiensä ravintoloihin.

Opiskelijamme uskaltavat luvata ja asettaa omia arvoja

”Lupaan vältellä muovituotteita ja kierrättää, välttää vastuuttomasti toimivia yrityksiä. Lupaan äänestää. Lupaan, etten unohda kuvia viattomista eläimistä, jotka ovat kuolleet ihmisen käytöksen takia. Lupaan opettaa lapselleni kaiken edellä mainitun, sillä jokainen meistä voi vaikuttaa. Haluan parantaa kaikkien oloa sekä luvata tuleville sukupolville yrittäväni parhaani näissä muutoksissa.”

Kun opiskelijamme sitoutuvat tällaisiin henkilökohtaisiin arvolupauksiin, Perho Liiketalousopisto kokee olevansa oikealla tiellä ja ansainneensa oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin. Kysymys ei kuitenkaan ole kertaalleen saavutetusta ”laatuleimasta”, vaan jatkuvasta sitoumuksesta toimia kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Lehdistötiedote: Perho Liiketalousopistolle oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Opiskelijoita ja rehtori  Green City Farmilla sadonkorjuussa.

Eivätkä kestävä gastronomia ja pedagogiikka ole ainoita konkreettisia tapoja toteuttaa kestävää kehitystä. Muun muassa Malmilla ja Töölössä sijaitsevien koulukiinteistöjemme sähkön ja veden kulutusta optimoidaan sekä uusia tapoja minimoida ruokahävikkiä jätekertymää kehitetään koko ajan ja hyvin tuloksin.


Perho Liiketalousopistolle oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr:n ylläpitämä järjestelmä. Sen kriteerit käsittelevät oppilaitoksen toiminnan ympäristönäkökohtia kuten materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi ne koskettavat sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus.

Sertifiointi tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Sertifikaatit ja laatustandardit – lisätietoja

Pekka Selenius, Senior Advisor
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi