Kansainväliset kumppanit

Become what you want to be.

Perho Liiketalousopistossa kansainvälisyys kuuluu luontevasti kaikkien opiskelijoiden arkeen.

Kansainvälisyys näkyy läpi opetussuunnitelman vieraiden kielten ja kulttuurien opetuksena, kansainvälisinä työssäoppimisjaksoina, monialaisina hankkeina ja projekteina sekä opintomatkoina.

Kansainvälisissä toimintaympäristöissä opiskelijamme hankkivat tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat alati kansainvälistyvässä työelämässä sekä myös mahdollisissa jatko-opinnoissaan esimerkiksi korkeakoulussa.

Kansainväliset kumppanit

Kansainvälisyys – projektit, opintomatkat ja kv-työelämässäoppiminen – on perholaisten opiskelijoiden arkea

Kansainvälisyys mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja heidän kiinnostustensa ja oppimistavoitteidensa mukaisesti. Kotikansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuden kansainvälistyä myös kotimaassa esimerkiksi toimimalla kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja ryhmien tutoreina. Erilaiset kansainväliset teemapäivät, ulkomaiset vierailijat ja vaihto-opiskelijat elävöittävät Perho Liiketalousopiston arkipäivää. Opiskelijamme ovat hakeneet kokemusta ja menestyneet myös arvostetuissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Perho Liiketalousopistossa on mahdollisuus opiskella englannin kielellä mm. Restaurant Cook >> ryhmässä, jossa on edustettuna laajalti eri kansallisuuksia, mikä edistää monikulttuurisuutta sekä sen ymmärtämistä.

Myös henkilökunnalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan muun muassa osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja työelämäjaksoihin ulkomailla sekä kotikansainvälistymisen näkökulmasta isännöimällä vierailevia ryhmiä tai yksittäisiä opettajia heidän työelämäjaksoillaan.

Kansainväliset verkostot: CHASE, Businet, AEHT, EUHOFA…

Kansainvälinen yritysyhteistyö on toimivaa ja vuorovaikutteista huomioiden työelämän muuttuvat tarpeet tulevaisuutta ennakoiden. Yritysyhteistyön tavoin yhteistyö eri alojen kansainvälisten oppilaitoksen kanssa on avointa ja sujuvaa.

Toimimme aktiivisena jäsenenä eri alojen kansainvälisissä verkostoissa. Näitä ovat muun muassa ravintola-alan CHASE-verkosto >>, liiketoiminnan alojen Businet >> sekä hotelli- ja matkailualan AEHT ja EUHOFA >>

Strategiset kumppanuushankkeet: Inspiring Learning 24/7, ECVET, Culinary Caravan on the Move

Strategiset kumppanuushankkeet International POP-UP Restaurant Project ja Culinary Caravan on the Move sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuushankkeet KUKA, Inspiring Learning 24/7 ja ECVET ovat tiivistäneet yhteistyötä vanhojen kumppaneiden kanssa ja samalla laajentaneet yhteistyöverkostoa mukaan tulleilla uusilla kumppaneilla.

Uusimpia strategisia kumppanuushankkeita ovat Taste Europe on the Go! ja Kansainvälisyys osana HOKS-polkua vuosille 2018–2020.

Kansainvälisyyttä kaikilla kolmella kampuksella

Perho Liiketalousopiston kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä päävastuussa ovat tiiviinä työparina toimivat kampusten KV-päällikkö ja -koordinaattori.

Kansainvälinen toiminta näkyy myös oppilaitoksen ”kolmannella kampuksella” eli verkossa. iPerho tarjoaa erilaisen kansainvälisen oppimisympäristön sisältäen verkkopohjaisia kursseja ja oppimiskokonaisuuksia.

Kansainväliset kumppanit – lisätiedot

Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
Manager, International Affairs
+358 (0)50 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi