Kahvilapalvelut, koulutusnro 699630 (työvoimakoulutus)

Kahvilapalvelut -tutkinnonosakoulutus

Kahvilapalvelut -tutkinnonosakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan kahvilatyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Kahvilapalvelut, koulutusnro 699630 (työvoimakoulutus)

Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työssäoppiminen kahvilassa työelämässä oppimisen -jaksolla onnistuu. Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa Kahvilapalvelut -tutkinnon osan ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta >>

Tavoitteena on työllistyä koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja.

Hakijoille järjetetetään ryhmähaastattelut jPerho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 36.

 • Koulutus alkaa 20.9.2021
 • Koulutus päättyy 15.11.2021

Edellytykset hakijalle

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja kiinnostusta kahvila-alalla työskentelemiseen, valmiutta asiakaspalvelutehtäviin, kahvilatyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Tietoa koulutuksesta

Kahvilakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen kuuluvan työelämässä oppimisen jaksolla opiskelijat suorittavat tutkinnon osan vaatimia työtehtäviä.  Työssäoppiminen tapahtuu jakson aikana viitenä päivänä viikossa ja se voi tapahtua myös viikonloppuisin. Oppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat Kahvilapalvelut -tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta ja toteutetaan suomen kielellä.

Lähiopetuksen (20.9.–15.10.2021) sisältö

 • Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (iPerho -verkkokampus)
 • Kahvilatyöntekijän työnkuva ja toimialatuntemus
 • Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely
 • Kahvilan lounas- ja vitriinituotteet
 • Vastuullisuus somekanavissa
 • Kahvi- ja teekoulutus
 • Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi
 • Perustietoa viineistä ja yleisimmät juomasekoitukset
 • Hygieniaosaaminen, testi
 • Asiakaspalvelu ja myyntitaidot
 • Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso (16.10.–14.11.2021)

 • Työelämässä oppiminen
 • Tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

Kahvilapalvelut, koulutusnro 699630 – lisätietoja

Tom Källroos
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.fi